Reisesatsene for 2020 er klare
Simployers økonomirådgiver Espen Øren sier det er små endringer i statens særavtaler for 2020.

Reisesatsene for 2020 er klare

Drøyt fire måneder på overtid er avtalene om statens satser for reiser underskrevet, og gjeldende fra 1. juni. Dermed mister arbeidstakerne igjen nesten et halvt år med satsøkninger.

     

Nesten hele arbeidslivet forholder seg til statens satser når ansatte reiser i jobben. Satsene forhandles frem i en avtale mellom staten og partene i arbeidslivet, og har disse forhandlingene har også i år gått langt på overtid.

– Det er kun gjort endringer i noen satser denne gangen. Dette er nok i påvente av en større revisjon. Partene skriver at avtalene innen utgangen av februar 2021 skal gjennomgås i sin helhet med tanke på å tilpasse de til dagens arbeidsliv og organisering, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Blant annet skal partene da se på muligheten for å slå sammen innenlands- og utenlandsavtalen, prinsipper for arbeidstid og utgiftsdekning på tjenestereiser, samt at de skal gjøre forenklinger og klargjøringer.

Mister et halvt år med satsøkninger

Forsinkelsen innebærer at de ansatte også i år mister nesten et halvt år med satsøkninger, uten at det er lett å se hvorfor det var så vanskelig å lande denne avtalen.  

– Med tanke på hvor lite som er endret i denne avtalen, kan man spørre seg om de elleve møtene som har vært avholdt har vært mye styr for ingenting, sier Øren.

Glad avtalen er på plass

Leder i LO stat, Egil Andre Aas, sier han er glad for at avtalene nå er på plass, men at dette tok i overkant lang tid.

– Samtidig registrerer jeg at det er noen utfordringer når det gjelder det vi i LO Stat mener er utgifter som arbeidstakeren blir påført for å utføre pålagt reiseaktivitet, i forhold til det staten er villig til å betale! Vår klare oppfatning er at arbeidstakerne selv ikke skal måtte betale for å foreta pålagt reisevirksomhet! Det ansvaret er det staten som har! Så ser jeg frem til det arbeidet vi i fellesskap nå skal gjennomføre frem mot neste forhandlingsrunde, sier Aas til Simployer.

Nye satser

Her er de nye satsene som gjelder for reiser som foretas fra 1. juni 2020 til og med 28. februar 2021:

  • reiser over 12 timer med overnatting: fra kr 780 til kr 801
  • reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer: kr 307 til kr 315
  • reiser over 12 timer uten overnatting: kr 570 til kr 585
  • kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: kr 531 til kr 548

Dette betyr at satser for kilometergodtgjørelse (kr 4,03) og nattillegg (kr 435) holdes uendret. De satsene som kan utbetales uten å gjennomføre skattetrekk ble endret med virkning fra 01.01.2020.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på