Så mye kan uføre jobbe uten å miste rettigheter
FOR LITE KUNNSKAP: Mange arbeidsgivere og ansatte vet ikke at uføre kan jobbe ubegrenset uten å miste rettigheter, tror Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Så mye kan uføre jobbe uten å miste rettigheter

Etter snart to år med et mer fleksibelt regelverk for å jobbe ved siden av uføretrygd er det fortsatt mange som ikke vet at risikoen for å miste rettigheter er borte, tror Infotjenesters rådgiver.

     

tirsdag 12. september 2017 Knut Arild Vold

Siden 1. januar 2015 har arbeidstakere med helt eller gradert uførhet hatt mulighet til å jobbe mer uten å miste uføregraden.

I tillegg til å tilpasse regelverket til pensjonsreformen, var et av målene å motivere uføre til å utnytte restarbeidsevnen sin uten risiko for å miste uføregraden hvis helsesituasjonen ble forverret.

Alle uføre kan nå jobbe fritt uavhengig av uføregrad, og det vil alltid lønne seg økonomisk å jobbe i kombinasjon med uføretrygd, fremfor å bare motta uføretrygd.

Liten endring

I en ny forskningsrapport publisert av stipendiat Ragnar Hjellset Alne ved universitetet i Bergen kommer det frem at reformen har hatt liten innvirkning på hvor mye arbeidstakere med uføretrygd jobber.

- De som allerede var i arbeid jobber litt flere timer etter reformen. Spesielt de som er 100 prosent uføre jobber litt mer etter at regelverket ble mer fleksibelt. Det er ingen endring i andelen uføretrygdede som er i jobb, opplyser Alne til Infotjenester.

Kan være ulike grunner

Forskeren sier det kan være flere grunner til at det positive utslaget i antallet uføretrygdede som jobber ikke har vært større.

- En del uføre er veldig langt unna arbeidslivet, fordi det er lenge siden de har vært i jobb. Mange har veldig dårlig helse, og dermed liten eller ingen restarbeidsevne. Samtidig er det vanskelig å lage et system som tar vare på de som trenger det og som samtidig gir maksimale insentiver til å jobbe, sier Alne.

For lite kunnskap

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm tror kunnskapen om ordningen som ble innført i 2015 er lav. 

- Vi får stadig henvendelser på vår fagsupport fra arbeidsgivere som stiller spørsmål ved hvor mye uføre arbeidstakere kan jobbe uten å tape penger eller miste uføregraden. Enkelte arbeidstakere frykter nok fortsatt at de vil miste rettigheter eller tape penger ved å jobbe for mye, selv om den risikoen nå er borte, sier Brostrøm.

Alt arbeid vil lønne seg

Brostrøm sier uføre arbeidstakere nå i praksis kan jobbe fullt i 10 år uten å risikere at uføregraden blir redusert.

- Samtidig vil arbeidstakeren alltid få mer utbetalt ved å jobbe enn ved å bare motta uføretrygd. Hvor mye trygden blir avkortet vil avhenge av hva den ansatte tjente i forkant av at han eller hun ble ufør. Jo mer lønn i forkant, jo mer vil det lønne seg å jobbe, sier Brostrøm.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.