Se hvilke skjemaer som forsvinner

Lønns- og trekkoppgaven blir borte om noen år. Det samme gjør fem andre oppgaver og skjemaer.

     

onsdag 22. juni 2011

Ny, felles EDAG-oppgave erstatter seks av dagens skjemaer og oppgaver til det offentlige:

Skatteetaten
• Lønns- og trekkoppgave
• Årsoppgave arbeidsgiveravgift
• Terminoppgave arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

NAV
• Melding til AA-registeret
• Inntektsskjema refusjon av sykepenger

Statistisk sentralbyrå
• Oppgave til lønnsstatistikk

Derimot er ikke oppgjørsliste for utleggstrekk og grunnlag for pensjonstilskudd en del av EDAG-løsningen.

Endringen forventes fra 2014, og forslagets høringsfrist utløp tidlig i juni. NHO og NARF er positive til endringen.

- Dette kommer til å påvirke hverdagen til lønnsmedarbeidere når det innføres. Alle etatens systemer og arbeidsgivernes lønnssystemer må tilpasses til den nye oppgaven, og det er nok grunnen til at det er så lang tid fra høringsfrist til ikrafttredelse, sier rådgiver Øivind Elvestad i Infotjenester.

Dette er EDAG
I den nye EDAG-oppgaven vil lønnsopplysninger bli løpende rapportert om hver enkelt ansatt, som en integrert del av avlønningsprosessen hos arbeidsgiver. EDAG står for elektronisk dialog med arbeidsgivere.

I stedet for at arbeidsgiverne skal rapportere de samme opplysningene mange ganger på ulike skjemaer, er det den enkelte etat som skal trekke ut de opplysningene de trenger fra EDAG. Alle opplysningene må som et minimum rapporteres månedlig, også de opplysningene som idag rapporteres årlig eller annenhver måned.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.