Se når IA-tiltakene kommer

Forbered deg på tiltak og lovendringer som skal gi lavere sykefravær. Regjeringen og partene i arbeidslivet har satt opp tidsplanen.

     

Tidsplanen gjelder to ting:
• Arbeidet med nye regler for oppfølging av sykmeldte
• Andre tiltak i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) fra 2010 til 2013

Mest i 2011
Partene har lagt opp en detaljert plan for videre arbeid.
Selv om den nye IA-avtalen trådte i kraft i mars, kommer majoriteten av nye grep i 2011.
Partene skyver fortsatt spørsmålet om finansiering av sykefraværet foran seg.

Noen av de viktigste tiltakene:

Snarest mulig
• IA-virksomhetene får egen kontaktperson i arbeidslivssentrene

Juni 2010
• Forslag til lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring

Desember 2010
• Premiere på en årlig IA-konferanse med deltakelse på høyt nivå i organisasjoner og myndigheter
• Partene skal ha kommet tilbake til spørsmålet om arbeidsgivers medfinansierng

Januar 2011
• Nasjonal koordineringsenhet for arbeidsmiljøsentrene etableres

Juli 2011
• Justert sykmeldingsblankett tas i bruk
• Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft

En del andre tiltak står oppført i tidsplanen med formuleringer som "vurderes løpende" og "under avklaring".

Formålet
Poenget med IA-avtalen er at folk skal pensjonere seg senere, være mindre syke og at flere funksjonshemmede skal jobbe. Hittil er bare pensjonsmålet nådd.

- Vi vet at systematisk oppfølging virker i den enkelte bedrift, og på samme måte har jeg tro på at partene i avtalen skal oppnå resultater når vi samarbeider systematisk, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Det er laget handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og brev til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter.

Ekstra kurs: Sykepenger i koronatider

I forbindelse med koronaepidemien er det innført midlertidige regler for arbeidsgiverperiode, sykepenger og omsorgspenger. 

Torsdag 26. mars kjører vi et ekstra digitalt seminar om de midlertidige reglene, som du kan følge fra din egen PC. 

Les mer og meld deg på