Se når IA-tiltakene kommer

Forbered deg på tiltak og lovendringer som skal gi lavere sykefravær. Regjeringen og partene i arbeidslivet har satt opp tidsplanen.

     

Tidsplanen gjelder to ting:
• Arbeidet med nye regler for oppfølging av sykmeldte
• Andre tiltak i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) fra 2010 til 2013

Mest i 2011
Partene har lagt opp en detaljert plan for videre arbeid.
Selv om den nye IA-avtalen trådte i kraft i mars, kommer majoriteten av nye grep i 2011.
Partene skyver fortsatt spørsmålet om finansiering av sykefraværet foran seg.

Noen av de viktigste tiltakene:

Snarest mulig
• IA-virksomhetene får egen kontaktperson i arbeidslivssentrene

Juni 2010
• Forslag til lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring

Desember 2010
• Premiere på en årlig IA-konferanse med deltakelse på høyt nivå i organisasjoner og myndigheter
• Partene skal ha kommet tilbake til spørsmålet om arbeidsgivers medfinansierng

Januar 2011
• Nasjonal koordineringsenhet for arbeidsmiljøsentrene etableres

Juli 2011
• Justert sykmeldingsblankett tas i bruk
• Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft

En del andre tiltak står oppført i tidsplanen med formuleringer som "vurderes løpende" og "under avklaring".

Formålet
Poenget med IA-avtalen er at folk skal pensjonere seg senere, være mindre syke og at flere funksjonshemmede skal jobbe. Hittil er bare pensjonsmålet nådd.

- Vi vet at systematisk oppfølging virker i den enkelte bedrift, og på samme måte har jeg tro på at partene i avtalen skal oppnå resultater når vi samarbeider systematisk, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Det er laget handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og brev til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.