Kvittering på bompenger og parkeringsutgifter?
TRENGER IKKE KVITTERING: Arbeidstakerne trenger ikke fremskaffe kvittering for å få dekket bompengene trekkfritt.

Kvittering på bompenger og parkeringsutgifter?

Må arbeidsgiver kreve kvittering for bompasseringer og parkering for å refundere utgiftene til arbeidstaker trekk- og avgiftsfritt?

     

mandag 4. mai 2015 Knut Arild Vold

Reiseregning er et komplisert tema, som mange har spørsmål om. Hver dag svarer Infotjenesters rådgivere på mange spørsmål om korrekt føring av reiseregning.

Et av spørsmålene som går igjen, er hvorvidt arbeidstaker må kreve kvittering på bompasseringer og parkering som skal refunderes til arbeidstaker.

Skattebetalingsforskriften slår fast at det ikke kreves bilag for å kunne refundere småutgifter til bompasseringer, parkering o.l. når disse utgiftene kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og at de fremgår i en reiseregning. Kostnaden må spesifiseres på reiseregningen. Det er med andre ord slik at arbeidsgiver ikke trenger å kreve kvitteringer på bompenger og parkering fra de ansatte når de fyller ut reiseregninger.

Men selv om reglene om forskuddstrekk ikke krever at det leveres fysiske eller skannede bilag for slike utgifter, står arbeidsgiver fritt til å kreve at ansatte skal levere inn dette for å få dekket faktiske utlegg.

For at utgiftene skal kunne refunderes trekkfritt, må reiseregningen uansett inneholde følgende opplysninger:

- arbeidstakers navn, adresse og underskrift
- dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
- formål med reisen
- hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg