Slik unngår du straffeskatt på firmabil

Slik unngår du straffeskatt på firmabil

Dersom det ikke innrapporteres riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene innen 31. januar, kan det koste deg dyrt.

     

31. januar er fristen for å innrapportere skattepliktig privat bruk av firmabil i lønnsoppgaven for inntektsåret 2013, og myndighetene foretar kontroller. Feil eller unnlatelse i rapportering av bruken av firmabil, kan utløse en tilleggsskatt på 60 prosent i tillegg til selve skattebeløpet.

Kompliserte regler

De siste årene har skattemyndighetene økt kontrollene med bruk av firmabil i privat øyemed. Bruken av såkalte «håndverkerbiler», spesialinnredede varebiler som for eksempel blir brukt av rørleggere, snekkere eller andre serviceyrker, som brukes privat, herunder mellom hjem og arbeid, og er lite egnet til privat bruk, skal innrapporteres og beskattes.

- Brukes slike biler kun mellom hjem og arbeid i tillegg til yrkeskjøring, skal dette innrapporteres som en fordel under kode 135 A i lønns- og trekkoppgaven, sier rådgiver Arnstein Aarum hos Infotjenester.

Da legges kilometersatser etter hvor mye man har kjørt til grunn og man blir beskattet kun av den fordelen.

Full beskatning

Brukes «håndverkerbilen» privat utover reise mellom hjem og arbeid, slår andre regler inn.

- Selv om du bare skal kjøre et barn i barnehagen på vei til jobb, fotballtrening, korpsøvelse eller hente pizza på lørdagskvelden, skal prosentligningsmodellen for beskatning benyttes, sier Aarum.

Da vil en del av bilens listepris legges til vedkommendes inntekt i inntektsåret og bli beskattet på vanlig måte.

- Det betyr at dersom bilen er nyere enn tre år, skal det for inntektsåret 2013 beregnes en fordel per år på 30 prosent av de første 275.700 kronene av bilens listepris og 20 prosent av resten, sier Aarum.

Summen av dette regnestykkes tillegges inntekten og vedkommende må betale mer skatt. Dersom man disponerer en firmabil til en verdi av 300.000 kroner, blir man beregnet en fordel tilsvarende en økt lønn på 87.510 kroner. Med en skatt på for eksempel 44,8 prosent, vil det medføre 39.204 kroner ekstra i skatt i løpet av ett år.

I de tilfellene der firmabilfordel ikke er rapportert inn og det blir oppdaget av myndighetene, får man en baksmell på 39.204 kroner i tillegg til at man risikerer 23.522 kroner ekstra i tilleggsskatt (60%).

Utløser arbeidsgiveravgift

Også arbeidsgiverne blir straffet dersom skattemyndighetene avslører privat bruk av firmabil som ikke er korrekt innberettet.

- Etter regelverket blir også arbeidsgiverne ilagt en tilleggsavgift på 60 prosent av arbeidsgiveravgiften i tillegg til selve avgiftsbeløpet, sier Aarum.

Feil eller unnlatelse av innberetningen av firmabil i lønnsoppgaven kan med andre ord bli dyrt både for arbeidsgiver og den ansatte.

Bli abonnent på oppslagsverket Lønn Info og vær oppdatert til enhver tid. Du får og e-post ved viktige endringer og kan ringe oss eller sende epost ved fagspørsmål. Du kan prøve oppslagsverket gratis her!

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg