Trekker for mye skatt for 60-årsferien
TREKKER FOR MYE: Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad sier det fort blir feil skattetrekk når feriepengene for den ekstra ferieuken til arbeidstakere over 60 skal utbetales sammen med resten av feriepengene i juni.

Trekker for mye skatt for 60-årsferien

Feriepengene for den ekstra ferieuken til ansatte over 60 år er trekkpliktig. Når utbetalingen gjøres i juni er det lett å gjøre feil og trekke for mye skatt.

     

mandag 23. mai 2016 Knut Arild Vold

De fleste arbeidstakere får utbetalt feriepenger i stedet for lønn i juni. Noen arbeidsgivere betaler også ut feriepengene for den ekstra ferieuken til ansatte over 60 år i juni, samtidig som de trekker lønn for denne ferieuken.

Da går det ofte feil, og det kan ende med at arbeidstakeren blir trukket for mye i skatt, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

- Når utbetalingen av 2,3 prosent ekstra feriepenger for 60-årsuka gjøres i juni, og ikke når ferien tas, er det en del som trekker skatt av hele dette ekstra feriepengebeløpet. Det skal de ikke gjøre. Bare beløpet som faktisk betales ut, etter at lønnen for ferien er trukket fra, er trekkpliktig, sier Elvestad. 

Når feriepengene utbetales når ferien tas

Elvestad sier at skattetrekket for arbeidstakeren skal være det samme uavhengig av om feriepengene utbetales i juni eller når ferien faktisk tas.

Han sier de fleste gjør det riktig dersom feriepengene betales ut når den ekstra ferieuken tas ut, og viser til følgende eksempel:

Ekstraferien tas med en uke i september. Månedslønn for september er 28.200 kroner. Ukelønn er 6.500 kroner. 2,3 prosent feriepenger utgjør 7000 kroner.

Trekkpliktig lønn i september (kr 28.200 – 6.500)

21.700 kroner

Trekkpliktige feriepenger 2,3%

7.000 kroner

Skattepliktig utbetaling (trekkgrunnlag)

28.700 kroner

 

Når feriepengene utbetales i juni

Når feriepengene for 60-årsuken betales ut sammen med resten av feriepengene i juni, skal også lønnstrekket for den ekstra ferieuken trekkes fra før skattetrekket gjøres:

Trekkpliktige feriepenger på 2,3%

7000 kroner

- tilbakeholdelse av trekkpliktig lønn for 6. ferieuke

6500 kroner

Netto utbetalt i juni (trekkgrunnlag i juni)

500 kroner

 

Trekkgrunnlaget i juni blir i eksempelet 500 kroner, og ikke 7000 kroner isolert. Bare beløpet som faktisk utbetales er trekkpliktig.

- Å beregne et høyere trekkgrunnlag enn det som på utbetalingstidspunktet er skattepliktig godtgjørelse er meningsløst og ikke i tråd med de generelle bestemmelser for beregning av forskuddstrekk, sier Elvestad.

Avstemming av trekkgrunnlaget

Trekkpliktig lønn for september

28.200 kroner

Trekkplikt ved oppgjøret i juni

500 kroner

Sum trekkgrunnlag

28.700 kroner

 

- Trekkgrunnlaget her stemmer med trekkgrunnlaget i det første eksempelet. Trekkgrunnlaget skal jo være det samme uavhengig av tidspunktet for utbetaling av 2,3 % feriepenger. 

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.