Skatt for ungdom med sommerjobb

Skatt for ungdom med sommerjobb

Ungdom med sommerjobb får som hovedregel utbetalt feriepengene når de slutter. Dersom de har frikort og overskrider beløpsgrensen skal det trekkes skatt av alt som betales ut over denne grensen, også feriepenger.

     

Med et frikort i hånda, kan ungdom med sommerjobb tjene opp til en fast beløpsgrense uten at arbeidsgiver trekker skatt av lønna. Beløpsgrensen for inntektsåret 2014 er 39.950 kroner.

I dette beløpet skal all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger og fri kost og losji regnes med.

Feriepenger inkluderes

Feriepenger som utbetales til personer med frikort er trekkpliktig, hvis de går ut over beløpsgrensen på frikortet. Dette gjelder både fjorårets feriepenger som blir utbetalt i år, og feriepenger opptjent i år som blir utbetalt når ungdommen slutter i jobben.

Dersom beløpsgrensen på frikortet blir overskredet, skal det trekkes 50 prosent forskuddstrekk på overskytende lønn og feriepenger dersom vedkommende ikke leverer nytt skattekort. Dersom det leveres nytt skattekort, brukes dette på det overskytende.

Utbetales ved jobbslutt

- Ferieloven sier at opptjente feriepenger skal utbetales dersom en ansatt slutter. Ungdom i sommerjobb vil derfor som hovedregel få utbetalt feriepenger når jobben er ferdig, sier fagekspert Arnstein Aarum i Infotjenester.

- Hvis det er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om det, kan feriepengene utbetales året etter, sier Aarum.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerLønnsmedarbeiderdagen 2020