Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse
MÅ SKATTE: Arbeidstakere som får dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser vil fra nyttår skattlegges for en fordel på 30 øre pr. kliometer.

Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse

Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene.

     

Når en arbeidstaker bruker sin egen bil til jobbreiser, for eksempel til og fra møter eller kunder, dekker de fleste arbeidsgivere en kilometergodtgjørelse på 4,10 kroner, som er satsen i Statens særavtale for reiser.

Statens særavtale gjelder i utgangspunktet statlig ansatte, men nesten alle private bedrifter benytter også disse satsene, og vil bli rammet av skatteskjerpelsen.

Skattefri utbetaling

Frem til nå har arbeidsgivere kunnet dekke kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF ble det imidlertid enighet om å redusere andelen som skal være skattefritt. Det sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- Regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å redusere den skattefrie kilometergodtgjørelsen til 3,80 kroner. Siden de aller fleste arbeidsgivere har forpliktet seg til å betale kilometergodtgjørelse etter statens satser, som fortsatt vil være 4,10 i 2016, betyr det at 30 øre pr. kjørte kilometer blir skattepliktig, sier Øren.

Samme skattepliktig sats

I statens særavtale er det imidlertid flere ulike satser for bilgodtgjørelse. Kjører du el-bil eller har arbeidssted i Tromsø, får du 4,20 kr/km. For kjøring over 10.000 kilometer i året reduseres satsen til 3,45 kr/km, eller 3,55 for dem med arbeidssted i Tromsø. Det er også et eget passasjertillegg og tilhengertillegg på 1 kr/km.

- Slik det er formulert i budsjettavtalen, ser det ut til at det lagt opp til én flat skattefri sats. I tilfelle vil all kjøring over 10.000 km være innenfor den skattefrie satsen. Vi antar at passasjertillegget og tilhengertillegget vil holdes utenfor, og dermed fortsatt vil være skattefritt, sier Øren.

Dyrt for arbeidstakere som kjører mye

For arbeidstakere som bruker sin egen bil mye i jobben vil det dermed bli ekstra skatt neste år.

- En person som kjører 10.000 km med sin private bil i jobben vil fra 2016 altså bli beskattet for en fordel på 3.000 kroner. Arbeidstakere som får dekket leiebil eller kollektivtransport vil fortsatt slippe å bli beskattet for reisene, understreker Øren.

Arbeidstakere med firmabil beskattes etter egne regler.

Tungvint for arbeidsgiver

For arbeidsgiver betyr endringen at satsen for kilometergodtgjørelse må splittes i en skattepliktig og en skattefri del.

- Denne splittingen vil antakelig løses greit i lønnssystemet, uten at det blir alt for mye ekstra arbeid for lønnsmedarbeiderne. Men dette er ikke en forenkling av regelverket for reise, slik moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lovet, sier Øren.

Mange må følge statens satser

I Infotjenesters Fagforum har diskusjonen gått etter kunngjøringen. De fleste reaksjonene går på at dette øker byråkratiet, og noen tar til orde for å utbetale den skattefrie satsen på 3,80 i stedet for statens sats på 4,10.

For arbeidsgivere som har forpliktet seg til å følge statens særavtale er det imidlertid ikke så enkelt, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Hvis bedriften har avtalt med arbeidstakerne å følger statens satser, vil de være forpliktet til å gjøre dette inntil det eventuelt inngås en ny avtale. Arbeidsgivere bør se på hvilke avtaler de har med de ansatte om dekning av reiseutgifter. Selv om de aller fleste private arbeidsgivere i dag har valgt å følge statens særavtale, så er det fullt mulig å avtale egne ordninger og begrensninger på hva som utbetales, sier Gauslaa.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på