Skattedirektoratet har "forenklet" reglene om trekkfri dagdiett

Skattedirektoratet har "forenklet" reglene om trekkfri dagdiett

Skattedirektoratet har kommet med en kunngjøring som omhandler hvem som kan få trekkfri kostgodtgjørelse (dagdiett) på dagsreiser i Norge. De nye reglene trer i kraft 1. november 2017.

     

fredag 27. oktober 2017 Espen Øren

Dagens regelverk er ikke spesielt lett å forstå eller praktisere, og det blir ikke noe enklere etter Skattedirektoratets forsøk på å klargjøre reglene i kunngjøringen av 24.10.2017.

Uklart hva som menes med arbeidssted

I dag er trekkfritaket i skattebetalingsforskriften knyttet opp mot bestemmelsene i Statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Der er reiser i utgangspunktet definert til å gjelde alle "reiser i oppdrag for arbeidsgiver". Utfordringen i særavtalen er at det ikke er klart definert hva som er arbeidssted, og derfor ikke helt så enkelt å vite når man er på en reise som gir grunnlag for å kreve diett. Det som i hvert fall er sikkert er at særavtalen gir rett til diett både for faste, rutinemessige oppdrag og reiser av ikke-fast karakter.

Skjerper inn

I Skattedirektoratets kunngjøring slås det fast at reiser i "oppdrag for arbeidsgiver", der ansatte har reising som del av sitt ordinære arbeid, ikke skal gi grunnlag for trekkfri diett. Dette er en klar innskjerping i forhold til reglene i statens særavtale.

I utgangspunktet vil det være et krav om at man er på en yrkesreise for å få trekkfri diett. Dette innebærer at dagdietten som et utgangspunkt kan avgjøres på samme måte som transporten. Enkelt sagt; hvis du kan få trekkfri kilometergodtgjørelse så kan du få trekkfri diett også.

Gjelder ikke i alle tilfeller

Men; det som gjør kunngjøringen vanskelig å forstå er at dette ikke vil gjelde i alle tilfeller.

I noen tilfeller vil man allikevel ikke kunne få trekkfri dagdiett, selv om man definerer reisen som yrkesreise. Som eksempel har Skattedirektoratet nevnt tilfeller der reiser mellom bolig og fast arbeidssted anses som yrkesreise fordi man må frakte arbeidsutstyr med bil. Da kan man få trekkfri kilometergodtgjørelse, men allikevel ikke trekkfri diett. Hvilke andre tilfeller dette gjelder er vanskelig å si utfra denne kunngjøringen, men det er naturlig å tenke at dette også kan omfatte reiser der man blir tilkalt til det faste arbeidsstedet utenom ordinær arbeidstid.

Infotjenester mener at denne kunngjøringen reiser en del nye problemstillinger som ikke blir løst, og man ender da opp i samme situasjon som før, nemlig at det i visse tilfeller er nærmest umulig å vite når man kan heve trekkfri dagdiett.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg