Skatteetaten stopper kreativ utbetaling av feriepenger
Simployers økonomirådgiver Espen Øren sier Skatteetaten ikke godtar at arbeidsgivere bare flytte lønnstrekket uten samtidig å flytte feriepengeutbetalingen til fjerde termin.

Skatteetaten stopper kreativ utbetaling av feriepenger

Arbeidsgivere kunne spart store beløp på å flytte lønnstrekket i forbindelse med feriepengeutbetalingen til juli eller august. Det setter skatteetaten en stopper for.

     

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 12. mai 2020. Regjeringen foreslår der å redusere arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 med 4 prosentpoeng. Mange arbeidsgivere har i den forbindelse sett en mulighet for å spare en del arbeidsgiveravgift, ved å flytte ferietrekket til juli og august (4. termin).

Ingen utbetaling i juli 

En slik variant ville gitt en stor utbetaling av feriepenger og lønn i juni med redusert arbeidsgiveravgift på 10,1%, mens juli ikke ville gitt noen utbetaling fordi trekk i lønn for ferien hadde oversteget lønnen for juli. Grunnlaget for arbeidsgiveravgift i juli, med ordinær sats på 14,1%, ville da også blitt null. Men en årslønn på rundt kr 500 000 ville man i et slikt tilfelle spart rundt 2 000 kroner per ansatt.

Feriepenger kan utbetales i juni

Ferielovens utgangspunkt er at feriepenger skal utbetales når ferien avvikles. Mange arbeidsgivere avregner likevel feriepengene samlet i mai eller juni og trekker arbeidstakeren i lønn for alle feriedagene slik at de kan utbetale vanlig lønn resten av året. En slik praksis er vurdert å være innenfor loven dersom ferietrekket foretas samtidig med at feriepengene utbetales, slik at feriepengene kan benyttes til ferieformål når ferien faktisk tas.

Må flytte både feriepenger og lønnstrekk

Denne praksisen som skissert i ferieloven gjør at Skatteetaten nå har helt kaldt vann i årene på de som eventuelt hadde sett for seg å benytte denne avgiftsbesparende varianten. På nettsidene sine skriver de at arbeidsgivere kan flytte samlet avregning av feriepenger til 3. termin (mai eller juni) for å få redusert arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng, hvis det er i tråd med de avtaler virksomheten er bundet av. Arbeidsgiver kan imidlertid IKKE velge å bare flytte utbetalingen av feriepengene, uten å samtidig flytte lønnstrekket.

Sparer på forskuttering

Det er imidlertid mulig å spare noen ekstra kroner i arbeidsgiveravgift likevel. Ved forskuttering av lønnskompensasjon, sykepenger eller foreldrepenger i 3. termin vil man beregne 10,1% arbeidsgiveravgift. Hvis arbeidsgivere venter til 4. termin (må gjøres innen 3 måneder) med å søke om refusjon vil man få redusert grunnlaget for arbeidsgiveravgift med 14,1%, og derfor få tilbake 4 prosentpoeng mer enn man forskutterte.

 

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last nedLønnsmedarbeiderdagen 2020