Skattemyndighetene kan sjekke bonuspoengene
KAN KONTROLLERE: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier skattemyndighetene kan kontrollere arbeidstakeres bruk av bonuspoeng.

Skattemyndighetene kan sjekke bonuspoengene

Mange har lagt til grunn at det er umulig for skattemyndighetene å sjekke om ansatte bruker bonuspoeng de har tjent opp i jobben på private reiser. Det er ikke riktig.

     

Fra 2019 blir det arbeidsgivers ansvar å rapportere ansattes bruk bonuspoeng de har opptjent i jobben til private reiser eller overnattinger.

- I bunn og grunn må man basere denne rapporteringen på at den ansatte er samvittighetsfull og gir beskjed til sin arbeidsgiver hver gang slike poeng er benyttet privat. Problemet at de aller fleste har en oppfatning av at verken arbeidsgiver eller skattemyndighetene har innsyn i opptjening og bruk av bonuspoeng. Dermed vil risikoen ved å ikke rapportere bruken være minimal. På denne måten er det skapt en oppfatning av, i hvert fall i media, at dette nye regelverket er noe som ikke vil bli etterlevd i praksis, rett og slett fordi ingen kan etterprøve det, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Skattemyndighetene kan kontrollere

Når det gjelder arbeidsgivers innsyn, så er dette riktig. Arbeidsgiver kan ikke kreve å få opplyst fra flyselskaper eller hotellkjeder hvordan de ansatte tjener opp eller bruker bonuspoeng.

Når det gjelder skattemyndighetene er forutsetningene imidlertid annerledes. De fikk i 2013 en ny hjemmel de kan bruke til å kreve innsyn i bruken av bonuspoeng. I skatteforvaltningslovens § 10-2 heter det nå:

 «Enhver tredjepart plikter etter krav fra skattemyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning for noens skatteplikt».

Kan kontrolleres

- Dermed har skattemyndighetene mulighet til å kreve informasjon om bonuspoengbruk direkte fra SAS, Norwegian, Radisson og andre tredjeparter. På denne måten kan de få ut informasjon fra fly- og hotellselskapene over arbeidstakere som har benyttet bonuspoeng, og på denne måten kunne følge opp om disse poengene er opptjent privat eller i jobb, sier Øren.

- Med bakgrunn i denne hjemmelen kan skattekontoret effektivt kontrollere om det er bonuspoeng som er unntatt fra innrapportering, beskatning og beregning av arbeidsgiveravgift, uttaler seniorkonsulent i Divisjon kontroll ved Oslo Kemnerkontror, Morten Fjeldaas.

Vil neppe gjøres ofte

Infotjenesters økonomirådgivere er imidlertid usikker på om skattemyndighetene kommer til å bruke denne hjemmelen i særlig stor utstrekning.

- Ja, jeg er usikker på i hvor stor grad skattemyndighetene faktisk kommer til å benytte denne hjemmelen. Det krever jo en del oppfølging der man må spørre de konkrete arbeidstakerne om dokumentasjon på hva poengene er benyttet til. Siden arbeidstakere ikke plikter å føre et regnskap over hvordan de tjener opp og bruker bonuspoeng, vil nok denne dokumentasjonen være av varierende art, og da vil skattekontoret ende opp med å bruke en del skjønn, sier Øren.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold