Skatteplikt på diettgodtgjørelse - skattemyndighetene snur

I saken om skatt på overskudd av diettgodtgjørelse ved reiser i utlandet neste år, har skattemyndighetene nå snudd. Nå legges statens satser fra 1. januar 2011 og ikke satsene av 5. oktober 2010, til grunn ved skattemessig beregning av diettgodtgjørelse i utlandet. Dermed blir det ingen overskuddsberegning.

     

Skattedirektoratet har i e-post i dag meldt at de nye satsene fra 1. januar 2011 for kost i utlandet skal være skattefrie og trekkfrie.

De holder imidlertid på sin beslutning at satsene per 5. oktober 2010 er de trekkfrie og skattefrie satsene for de andre satsene, kilometergodtgjørelse, passasjertillegg, kostgodtgjørelse på reise uten overnatting i Norge, kostgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge, nattillegg og sats for administrativ forpleining.

- Får vi økning på noen av disse satsene per 1. mars 2011 vil altså denne økningen være trekk- og skattepliktig, sier fagsjef Tor Arne Furuseth ved Infotjenester AS.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg