Skatteplikt på personalrabatt for ansatte i transportselskaper utsettes nok en gang
Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Skatteplikt på personalrabatt for ansatte i transportselskaper utsettes nok en gang

Etter en regelendring som trådte i kraft 1.1.2019 er personalrabatt utover kr 8 000 er en skattepliktig fordel. Personalrabatt på persontransporttjenester fikk utsatt ikrafttredelse til 1.7.2019, deretter utsatt til 1.1.2020 og nå utsatt på nytt til 1.7.2020.

     

Endringene av reglene for naturalytelser i arbeidsforhold som trådte i kraft fra nyttår 2019 omfatter også ansatte og deres familie som benytter transporttjenester som omsettes i arbeidsgivervirksomheten. Skatteplikt forutsetter at prisen for reisen er lavere enn i sluttbrukermarkedet. Rabattfordelen vil være skattefri inntil grensen på kr 8 000, forutsatt at reisetjenestene omsettes i arbeidsgiverselskapet eller et selskap i samme konsern. På grunn av utfordringer med å finne størrelsen på den skattepliktige fordelen ble ikrafttredelsen utsatt for persontransporttjenester (ansatte i busselskaper, togselskaper mm.)

Det betyr at personalrabatter på kort/billetter som kan benyttes til persontransporttjenester til og med 30. juni 2020, ikke skal anses som en skattepliktig fordel. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes fra og med 1. juli 2020 skal behandles i samsvar med de nye reglene for personalrabatter.

Forenklingen som Regjeringen mener disse nye reglene er, er kanskje ikke så enkle likevel?

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerGratis plansje: Formkrav til reiseregningen