Skatteplikt ved representasjon

Fortsatt deltar 1 av 5 ansatte årlig på arrangementer leverandører har betalt. Arrangøren må da vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.

     

• Hver femte arbeidstaker har deltatt på sosiale arrangementer betalt av leverandører siste år
• Flest deltar i bransjene bygg/anlegg og transport/kommunikasjon
• Smøring er ut - i 2006 hadde mer enn hver tredje deltatt siste år

Det viser den ferske Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen som du finner hos Aftenposten.

Dette er representasjon
Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer og andre bedrifter som ikke er knyttet til bedriften. Typisk kan det være: Regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere.

Har man med eksterne på arrangementer, må man vurdere skatteplikt også for disse deltakerne.

Typiske begivenheter som defineres som representasjon:
• Servering: Til forretningsforbindelser, ved kontakt med offentlige organer, besøk av delegasjoner, pressefolk, foreninger, omvisninger
• Reiser: Til større sportsarrangementer, jakt- og fisketurer, gaver til forretningsforbindelser

Ifølge skatteloven er representasjon som hovedregel ikke fradragsberettiget.

Men selv om virksomheten betegner en kostnad som representasjon og ikke krever fradrag for den, må det vurderes om ytelsen innebærer en fordel som skal skattlegges hos mottakeren.

Ved fordeler som har mindre økonomisk verdi, som kundemiddager og enkle tilstelninger hvor det er mat og lokaler som dekkes, beskattes det i praksis ikke.

Skatteplikt
Det vil være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie, rekreasjon eller fornøyelse, hvor det faglige innslag er mindre vesentlig. Dette gjelder selv om mottakeren deltar i arbeidsgiverens interesse, og selv om vedkommende i utgangspunktet ikke ønsker å delta.

Fordelsbeskatning vil typisk være aktuelt ved reiser, eksempelvis til ulike sportsarrangementer. Hvis reisen hovedsakelig har feriemessig preg, skal det foretas beskatning for verdien av reisen som faller på den enkelte mottaker, eventuelt redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål og fagformål. Hvis reisen hovedsakelig har forretningsmessig eller fagmessig preg, skal det foretas beskatning av den del av kostnadene som er av privat karakter, som kostnader til nattklubbesøk, barregninger og forlenget ferieopphold.

I tråd med lover og regler skal:
• Skattepliktig fordel innberettes på lønnsoppgave
• Forskuddstrekk gjennomføres
• Arbeidsgiveravgift beregnes av innberetningspliktige godtgjørelser/ytelser

Moms: Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader tilknyttet representasjon.

Dokumentasjon: For reise- og oppholdsutgifter skal det ifølge bokføringsforskriften fremgå av dokumentasjonen hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement reisende har deltatt på. Ved bevertning må formålet og deltakere spesifiseres.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!