Skjemakutt i sneglefart

Regjeringen jobber for å gjøre skjemaveldet mindre for norske næringslivsbedrifter. En oversikt fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund, viser at virksomheter brukte mindre tid på rapportering og innsending av skjema i 2010.

     

Årsmeldingen for 2010 fra Brønnøysundregistrene, gjengitt i Finansavisen, viser at norsk næringsliv brukte 167 457 færre arbeidstimer på utfylling og innsending av skjema i 2010. Det tilsvarer 97,1 årsverk.

En økning fra 2009, men langt unna toppåret 2005 da hele 585 årsverk ble spart i tid i forbindelse med innsending og rapportering. Den gang var det innsending via Altinn som var årsaken til den store besparelsen.

Det har nylig blitt vedtatt flere endringer i lovverket som det er meningen skal føre til at næringslivet bruker mindre tid på innrapportering. Disse endringene er blant annet:
- Fritt revisjonsvalg
- Forenklede signaturregler for enkelte kunngjøringer

I tillegg jobber myndighetene med å innføre EDAG-systemet. Et system hvor arbeidsgivere og virksomheter rapporterer inn alt av opplysninger til et sted og hvor offentlige etater og virksomheter henter ut informasjon fra. Forventede innsparinger for næringslivet er en halv milliard kroner. Det er ventet at innføringen av denne ordningen skal tre i kraft 1. januar 2014. Saken er nå i departementet etter at høringsrunden nylig er avsluttet.

Flere har fokus på effektivisering og forenkling, deriblant Næringslivets Hovedorganisasjon som hilser de fleste forenklingstiltak velkommen. Enten det er innenfor regelendringer eller andre effektiviseringstiltak. NHO har målt at norske bedrifter bruker 54 milliarder kroner per år på å oppfylle det offentliges informasjonskrav. Dette ønsker NHO å redusere, blant annet har EU uttalt som mål å kutte disse kostnadene mellom 15 og 30 prosent.
"En reduksjon på 25 prosent vil spare bedriftene for 13,5 milliarder kroner ved oppfyllelse av offentlige informasjonskrav." skriver NHO på sine sider.

Tiden vil vise om det går den veien også her til lands.

Er du leder med personalansvar?

Da er du kanskje interessert i å vite at vi nå har lansert en eksklusiv serie med webinarer for ledere! For kun 99 kroner i måneden vil du få tilgang til minimum 12 webinarer i året. Første webinar er gratis og uforpliktende. 

Webinarene er spesialtilpasset ledere, både når det gjelder tematikk og format. I webinarene vil ulike fageksperter ta for seg noen av de mest relevante problemstillingene innen HR og ledelse - med en praktisk tilnærming.

Les mer om programmet og meld deg på her!