Skjerper skatten på dagdiett ytterligere

Skjerper skatten på dagdiett ytterligere

I regjeringens forslag til statsbudsjett er skatten på diettgodtgjørelse ytterligere skjerpet. Men det finnes et mulig smutthull for å slippe skatt.

     

Historien om skatt på diettgodtgjørelse har fått mange nye kapitler den siste tiden, og gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det lagt inn enda et kapittel.

I forslaget har regjeringen innført nye skattefrie satser på diettgodtgjørelse på dagsreiser som gjør at de som mottar diettgodtgjørelse etter statens satser skal skattlegges for deler av beløpet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

200 og 400 kroner

Til nå har de skattefrie satsene fulgt statens særavtaler, som i dag er på 297 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer og 552 på reiser over 12 timer. Nå settes de skattefrie satsene ned til 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer og 400 kroner for reiser over 12 timer.

- Det innebærer at for virksomheter som bruker statens satser, og det er jo mange, så skal den ansatte fra nyttår skattlegges for mellomlegget mellom statens sats og de nye skattefrie satsene på 200 og 400 kroner, sier Øren.

Dette er naturligvis med forbehold om at forslaget blir vedtatt.

Reglene for hvem som skal skattlegges ligger fast

Øren understreker imidlertid at de underliggende reglene for hvem som skal skattlegges for diettgodtgjørelse på dagsreiser ligger fast.

- Det betyr at arbeidstakere som reiser regelmessig i jobben, som for eksempel selgere, fortsatt skal skattlegges for hele diettgodtgjørelsen, og ikke bare for det som er over den skattefrie grensen, sier Øren.

Smutthull for lange dagsreiser

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det imidlertid lagt inn en ny skattefri sats for overtidsmat, som kan bli et smutthull for å slippe denne skatten.

- Det ble vedtatt nye regler for overtidsmat allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett tidligere i år, og disse reglene innebærer at man fra og med 2019 kan få skattefri overtidsmat når man jobber 10 timer eller mer. I forbindelse med budsjettfremleggelsen i dag ble det klart at denne skattefrie satsen settes til 200 kroner. Det betyr at dersom en ansatt jobber mer enn 10 timer, så kan vedkommende selger for eksempel motta 200 kroner skattefritt i overtidsmat i stedet for å måtte skattlegges for 297 eller 200 kroner i diettgodtgjørelse, sier Øren.

Han presiserer at Skattedirektoratet kan komme med tolkninger eller kunngjøringer før årsskiftet, som begrenser denne muligheten. Men slik det fremgår av statsbudsjettet kan det bli en mulighet for noen å velge bort skatten ved å kalle godtgjørelsen for overtidsmat.

SE OGSÅ: Her kan du se direktesendingen vi kjørte i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019, hvor vi går gjennom flere av endringene regjeringen foreslår:

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg