Skjerper skatten på rabatt
SKJERPER SKATTEN: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier skatten på rabatt nå skjerpes inn.

Skjerper skatten på rabatt

I en ny veileder for håndtering av skatt på rabatt og bonuspoeng, skjerper skattemyndighetene blant annet inn skatten på rabatt ved treningssentre.

     

Mandag la skattemyndighetene frem veilederen til de nye reglene for skatt på rabatt og bonuspoeng som ble innført ved nyttår. I tillegg har de publisert en liste over spørsmål og svar som skal hjelpe arbeidsgivere til å håndtere det nye regelverket korrekt, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.  

- Noe av det skattemyndighetene nå gjør, er å skjerpe inn skatteplikten på en del rabattordninger. Regelverket som trådte i kraft ved nyttår 2019 har frem til nå vært forstått slik at bare rabatter som gis fra selskaper arbeidsgiver har en forretningsforbindelse med, skal skattlegges. Nå går de mer eller mindre tilbake til slik det var før 2019, slik at når arbeidsforholdet er foranledningen til rabatten, vil den alltid være skattepliktig. Dermed holder det at arbeidsgiver har tatt initiativ til en rabatt eller har fremforhandlet en rabatt for at den skal være skattepliktig, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

AKTUELT KURS: Vi går gjennom det du må vite om disse endringene i et direktesendt kurs 15. mai

Vil berøre mange treningsavtaler

Øren sier denne endringen blant annet vil gjøre mange av avtalene norske arbeidsgivere har med treningssentre skattepliktig.

- Siden det nå ikke lenger stilles krav til at den som utsteder rabatten må være en forretningsforbindelse for at rabatten skal være skattepliktig, betyr det at når en arbeidsgiver nå inngår en rabattavtale på vegne av sine ansatte med et treningssenter, så skal de trekke av den rabatten den ansatte får, sier Øren.

Forskjellen fra før 2019 er at det nå er arbeidsgiver som nå skal trekke skatt og innrapportere denne rabatten.

Klargjør verdsettelse av varer

Et annen utfordring arbeidsgivere har hatt etter at det nye regelverket trådte i kraft, er å verdsette varer ansatte får kjøpe til rabattert pris.

- Her har skattemyndighetene avklart en del ting, særlig knyttet til varer som ikke selges åpent på markedet. Det kan for eksempel gjelde ukurante varer eller varer som bare selges i pakker, men hvor ansatte får mulighet til å kjøpe enkeltdeler av pakken. Hvis man ikke har en markedspris å vise til, så har skattemyndighetene nå gitt en veiledning til hvordan man skal gå frem for å finne en pris. Her må det fortsatt utøves skjønn, sier Øren.

Må være eksakt samme vare

Etter det nye regelverket kan ansatte få 8000 kroner i personalrabatt skattefritt hvis man kjøper varer virksomheten selv selger. Også her har det kommet en innskjerpelse, sier Øren.

- Nå presiserer skattemyndighetene at det må være eksakt samme vare som virksomheten selv selger, for at den skal være skattefri opp til 8000 kroner. Hvis en ansatt i en klesbutikk for eksempel får kjøpe varer til kostpris fra en leverandør, så må det være eksakt samme klesmerke som selges i butikken for at den skal være skattefri. Det holder ikke lenger at det er fra samme leverandør.

Får tilbakevirkende kraft

I utgangspunktet vil tolkningen som fremkommer i denne veilederen og spørsmålene og svarene som nå er publisert ha tilbakevirkende kraft fra nyttår.  

- Har man gjort det på en annen måte enn det som nå er presisert de første månedene av 2019, skal det i prinsippet gjøres en korrigering på a-meldingen. Når det gjelder endringer fra det som sto i prinsipputtalelsen fra november i fjor, så vil disse imidlertid først gjelde fra 7. mai 2019. Det betyr for eksempel at man ikke trenger å korrigere kjøpesenterrabatter som frem til i dag har vært behandlet som skattefrie, sier Espen Øren.

SE OGSÅ: I forbindelse med endringen holdt vi en direktesending på Facebook:

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!