Slakter den norske sykelønnsordningen

Slakter den norske sykelønnsordningen

I en ny rapport fra den globale organisasjonen OECD oppfordres Norge til å stramme inn dagens sykelønnsordning.

     

onsdag 6. mars 2013

- I Norge står porten til uteblivelse fra arbeidslivet åpen, sier sveitsiske Niklas Baer i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklind, OECD, til Aftenposten.
Tirsdag ble OECD-rapporten «Mental Health and Work: Norway» offentliggjort. Der slås det fast at Norge er det av de 34 landene i OECD med høyest sykefravær og størst kostnader knyttet til uteblivelse fra arbeidslivet.

Velment ordning

Og rapporten forklarer det med en politisk motvilje mot å endre et svært generøst sosialt beskyttelsessystem.

- Ordningen er velment, og 100 prosent sykelønn er kanskje en god løsning for folk som er syke bare et par dager. Men for psykisk syke er effekten av dette i praksis stikk motsatt av hva som har vært intensjonen – nemlig å få folk tilbake i arbeid, sier Baer.

Blant OECDs anbefalinger for å få ned de høye sykefraværs- og uføretallene blant psykisk syke, er å enten øke lengden på arbeidsgiverperioden (arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger), eller at arbeidsgiver betaler deler av sykelønnen hele veien. I tillegg foreslår OECD å redusere sykelønnen fra 100 til 80 prosent.

I dagens leder i Dagens Næringsliv får OECD-rapporten full støtte.

- Med Venstre som ett av få hederlige unntak, har partiene fredet en sykelønnsordning som ekskluderer mer enn den beskytter svake grupper. Tiden er overmoden for en kritisk gjennomgåelse, og OECDs rapport er et glimrende utgangspunkt for et slikt arbeid, skriver avisen på lederplass.

Ingen endring med ny regjering

Etter snart åtte år med en rødgrønn regjering, har de fleste meningsmålinger i lang tid tydet på at det blir et borgerlig skifte høsten 2013. Men trolig vil det likevel ikke bli noen store endringer i dagens sykelønnsendringer selv om regjeringens farger skifter fra rødgrønt til blått.

Senest for en uke siden garanterte Høyres Torbjørn Røe Isaksen at dagens sykelønnsnivå skal bestå, også med en eventuell borgerlig regjering.

- Det har vært vår linje i åtte år, og det er i tråd med våre alternative budsjetter. Erna Solberg har vært krystallklar på dette, det samme har programkomiteens leder Bent Høie vært. Vi fortsetter dagens sykelønnsnivå dersom vi kommer i regjering, sa Isaksen til Klassekampen.

Er deres virksomhet flinke til å følge opp de som blir sykmeldte? Hvis ikke, anbefaler vi dere å ta en titt på vårt system for oppfølging av sykmeldte. Det forteller deg ikke bare hva du skal gjøre, men også når. I tillegg får du alltid oppdatere statistikker og analyser over sykefraværet i virksomheten.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.