Slik blir 2012

Permitteringer, nye jobbmuligheter og kraftig lønnsvekst. Her er spådommene for det nye året.

     

Krisen har for alvor truffet Europa. Også i Norge er det flere som vil miste jobben, men de fleste kan vente seg en god lønnsvekst.
I NHOs økonomibarometer for desember svarte hele en av fire eksportbedrifter at de regner med å måtte permittere ansatte i den nærmeste fremtiden. Og rett før jul måtte store bedrifter som REC, Elkem, Tofte og Jøtul gi flere av sine ansatte den tunge permitteringsbeskjeden.

- Den internasjonale uroen har kommet inn i norsk økonomi, sa sjeføkonom Tor Steig i NHO da økonomibarometeret for desember ble lagt frem.

Onsdag 4. januar offentliggjorde DN sitt konjukturbarometer for fjerde kvartal. Det er en undersøkelse utført i alle bransjer i næringslivet der 2000 bedriftsledere svarer på spørsmål om forventninger til lønnsomhet, sysselsetting og omsetning i egen virksomhet de neste 12 månedene. Etter fire kvartalsundersøkelser på rad med et jevnt resultat, viser DNs konjukturbarometer for 4. kvartal 2011 et kraftig fall.

- Barometeret bekrefter en klar oppbremsing i norsk økonomi, og oppbremsingen er ganske bred, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til DN.

70 000 ledige jobber
Men for eksportansatte eller andre som blir sendt ut i arbeidsledighetskøen, trenger ikke ventetiden bli lang. Ifølge NAV er arbeidsledigheten i Norge nå så lav at mange norske bedrifter er på desperat jakt etter arbeidskraft. 70000 nye arbeidstakere melder bedriftene at det skal være behov for.

I oljesektoren er det i høst meldt om klondykelignende tilstander, men i undersøkelsen til NAV er det innenfor bygg- og anleggssektoren at behovet for ny arbeidskraft ventes å være aller størst.

- Totalt regner nesten en av tre norske bedrifter med å øke bemanningen, sier Yngvar Åsholt, assisterende arbeids- og velferdsdirektør, til VG.

Undersøkelsen fra NAV ble gjennomført i oktober. Siden den gang kan framtidsutsiktene til mange av bedriftene ha forandret seg, og flere eksperter gikk rett før jul ut og sa de fryktet bølger fra Europa kunne skylle innover Norge allerede i januar. Og dersom det skjer, er det ifølge Statistisk sentralbyrå de som jobber i butikker, hoteller, restauranter og kafeer som vil rammes først. SSB spår at 20.000 jobber forsvinner før 2013. På Grand Hotel i Oslo er de bekymret for hva som kan komme.

- Vi er optimister, men realister for 2012. Vi er spente, og skjønner at noe kan skje i økonomien, sier restaurantsjef Pia Syversen ved Grand Hotel til Aftenposten.

Slik reduserer du kostnadene
Ifølge en undersøkelse som Perduco har utført for DnB, er det mange norske bedrifter som nå tar grep for å være bedre rustet mot en potensiell krisetid.

Fire av ti reduserer faste kostnader, en av tre holder spesielt øye med kunder og leverandører og en av fem tilpasser sortimentet, revurderer bemanningsbehov og fremtidige ansettelser.

Til NA24.no gir småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DnB følgende råd til bedrifter i 2012:
1. Reduser faste kostnader:
a. Pass på at leieavtalen på lokaler ikke er for lang
b. Lei inn arbeidskraft fremfor å ansette
c. Vurder å lease utstyr fremfor å kjøpe
d. Unngå for stort varelager
e. Vurder rentesikring/fastrente på lån for å få forutsigbare kostnader
2. Se på gapet mellom når du skal betale dine leverandører og når du får inn betalingene fra dine kunder. Ta grep om det er behov.
3. Ikke bli for komfortabel. Går bedriften bra, kan man lett bli for lite kritisk og forvente at de gode tidene vil fortsette i det uendelige.
4. Det er viktig å ha produkter og/eller tjenester som selger like bra i dårligere tider som i gode tider.
5. Vurder factoring eller fakturakreditt dersom du sliter med å få inn fordringer i tide.

Forvent deg 95.000 kroner mer i lønn
Hvis du er blant de mange som vet at jobben din også i 2012 er trygg, eller det bare er snakk om kort tid før du er på vei inn i den nye drømmejobben, tyder 2012 på å bli et år der økonomien din blir enda bedre. Og den trenden vil trolig fortsette flere år på rad.

Om fire år kan du faktisk forvente at lønnen din er hele 95.000 kroner høyere enn den var i 2010, skriver SSB i sin rapport «Konjukturtendenser for Norge og utlandet».

Ifølge SSB var gjennomsnittlig lønn per normalårsverk i Norge i 2010 på 455.000 kroner. I 2012 er den forventet å være på 491.000 kroner og i 2015 spår SSB at snittlønnen vil være hele 549.000 kroner. Noe av lønnsøkningen vil forsvinne i inflasjonen, men selv justert for det kan du regne med å tjene 65.000 kroner mer i 2015 enn du gjorde i 2010.

Finansminister Sigbjørn Johnsen er urolig for at en kraftig lønnsvekst vil bli en for stor utfordring for arbeidslivet og staten. Han håper derfor at konkurranseutsatt industri får legge malen for lønnsoppgjørene de nærmeste årene, og ber oss alle om å tenke 10 år frem i tid.

- Med de beste anslagene vi kan gi nå, vil andelen oljepenger vi kan bruke i de årlige statsbudsjettene gå ned som andel av brutto nasjonalbudsjett. Samtidig vil pensjons- og omsorgsutgiftenr øke betydelig. Det oppstår altså et gap, og det må vi fylle med andre inntekter enn dem vi i dag har fra olje og gass. Da spiller konkurranseutsatt næringsliv en hovedrolle. Vi må gradvis redusere kostnadsnivået i forhold til landene vi konkurrerer med. Derfor er inntektsoppgjøret til våren viktig, sier Johnsen i et romjulsintervju med Avisenes Nyhetsbyrå.

I en nedbemanningsprosess er det viktig å ha god kjennskap til regelverket. Med Faghjelp Personal har du alltid oppdaterte forklaringer til regelverket, og kan kontakte våre rådgivere for å drøfte problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.