Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes

Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes

Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Her er det du må vite om den nye sammenstillingen til arbeidstakerne.

     

Med a-meldingen forsvinner også lønns- og trekkoppgaven for 2015. I stedet skal alle arbeidstakere ha en sammenstilling, som er begrepet som brukes i a-ordningen.

Krav til sammenstillingen

Sammenstillingen skal gis til alle arbeidstakere innen 1. februar 2016, og skal inneholde følgende

 1. Varigheten av ansettelsen eller oppdraget.
 2. Ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av:
   a. lønn og annen godtgjørelse
   b. trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
 3. Pensjoner, uføreytelser og lignende.
 4. Engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven.
 5. Trekk ved utbetaling
   a. trygdepremier
   b. premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent
   c. bidrag etter pålegg fra bidragsfogden.
 6. Opplysning om inntektsfradrag:
   a. særskilt fradrag for sjøfolk.
   b. merutgifter til losji når arbeidstaker av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet og brakkeleie mv er trukket i lønn eller er betalt direkte av arbeidstakeren.
 7. Forskuddstrekk.
 8. Ytelser det ikke skal svares arbeidsgiveravgift av:
   a. trekkfri godtgjørelse til overnatting og kost - antall døgn og beløp
   b. trekkfri godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting - antall dager og beløp
   c. trekkfri bilgodtgjørelse - antall kilometer og beløp
   d. andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
   e. utbetalinger til næringsdrivende eksklusive mva.
 9. Andre lønnsopplysningspliktige ytelser.

Kan sjekke selv

Arbeidstakere har nå også en mulighet til å følge med selv gjennom "Mine inntekter og arbeidsforhold" i Altinn.

Her kan arbeidstakere bestille en oversikt over inntekter, forskuddsstrekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har meldt inn på dem hittil i år. På den måten kan de fortløpende kontrollere eventuelle feilrapporteringer.

Rapporten blir levert arbeidstakerne i innboksen på Altinn.


Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerLønnsmedarbeiderdagen 2020