Slik blir reisesatsene for 2017
NYE SATSER: Satsene i statens særavtaler for 2017 er nå offentliggjort, sier Infotjenesters økonomirådgiver Johnny Nymark.

Slik blir reisesatsene for 2017

Arbeidstakere som bruker egen bil i jobben får ingen kompensasjon for den økte skatten på kjøregodtgjørelse neste år.

     

tirsdag 20. desember 2016 Knut Arild Vold

Regjeringen har nå blitt enige med hovedsammenslutningene om nye reisesatser i statens særavtaler for 2017. Satsene i statens særavtaler gjelder i utgangspunktet for ansatte i staten, men brukes også av de aller fleste private bedrifter.

Ingen økt kjøregodtgjørelse

Nylig ble det kjent at regjeringen i budsjettavtalen med samarbeidspartiene ble enige om å redusere den skattefrie kjøregodtgjørelsen fra 3,80 til 3,50 kroner pr. kilometer. Noen hadde nok forventet at arbeidstakerne skulle få kompensert for den økte skatteregningen i form av en økt sats, men det skjedde ikke.

- Det er ingen endringer i satsene for kjøregodtgjørelse for 2017. Det betyr at satsen for kjøring inntil 10.000 km i Norge fortsatt vil være 4,10 kroner neste år. Siden den skattepliktige delen av kjøregodtgjørelsen for arbeidstakere som får statens sats økes fra 30 til 60 øre pr. kilometer, innebærer det at ansatte neste år får lavere kompensasjon for bruk av egen bil i jobben, sier Infotjenesters økonomirådgiver Johnny Nymark.

Endringer i diettsatsene

I de nye avtalene for reiser i Norge og utlandet er det bare gjort fire endringer fra 2016 til 2017:

Endringer for reiser i Norge

  • Diett for reiser uten overnatting (dagdiett) ved fravær 6-12 rimer: kr 289 (økning på kr 9)
  • Diett for reiser uten overnatting (dagdiett) ved fravær over 12 timer: kr 537 (økning på kr 17)
  • Diett for reiser med overnatting (døgndiett): kr 733 (økning på kr 23)

Endringer for reiser i utlandet

  • Kompensasjonstillegget økes fra kr 478 til kr 491. Kompensasjonstillegg gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12 timer og mer.

Det er ingen endringer i avtaleverket for 2017 utover de økte satsene.

I Infotjenesters sats-app, Miniguiden, finner du alle satsene – alltid oppdatert.

Kan lage egne avtaler

At de fleste private arbeidsgivere velger å følge satsene i statens særavtaler har flere årsaker. Noe av grunnen har vært at de trekkfrie satsene tradisjonelt har fulgt satsene i statens særavtaler.

Med den reduserte trekkfrie satsen for kilometergodtgjørelse som ble innført fra 2016 er det imidlertid ikke lenger fullt samsvar.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke er noe i veien for at private arbeidsgivere avtaler andre satser med sine arbeidstakere.

- Hvis bedriften har avtalt med arbeidstakerne å følger statens satser, vil de være forpliktet til å gjøre dette inntil det eventuelt inngås en ny avtale. Arbeidsgivere bør se på hvilke avtaler de har med de ansatte om dekning av reiseutgifter. Selv om de aller fleste private arbeidsgivere i dag har valgt å følge statens særavtale, så er det fullt mulig å avtale egne ordninger og begrensninger på hva som utbetales, sier Gauslaa.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg