Slik bygger Spotify en kultur for læring

Spotify er avhengig av kontinuerlig læring for å henge med i utviklingen. Her er den svenske strømmetjenesten sine tips for å sikre læring.

     

mandag 20. november 2017 Knut Arild Vold

«Hvordan lære raskere enn verden endres?» var det ambisiøse temaet for Johanna Bolin Tingvall fra Spotify sitt foredrag under HR-forum 2017.

Bolin Tingvall er ansvarlig for learning and development i den svenske musikkstrømmetjenesten, og sa fra scenen under konferansen at vi befinner oss midt i et paradigmeskifte når det gjelder hvordan arbeidslivet og behovet for læring ser ut.

Arbeid er læring

I et intervju med Infotjenester etter foredraget sier Bolin Tingvall at for Spotify er arbeidet læring.

- Vi må lære oss å bygge produktet samtidig som vi lærer oss hvordan vi gjør det, fordi det ikke finnes fra før. Så vil jeg si at den tekniske utviklingen som foregår nå gjør det nødvendig å lære nye ting fort.

Hvordan motiverer dere ansatte til å ønske å lære?

- Vi er i en luksussituasjon, vi trenger ikke å motivere våre ansatte til å lære. De som kommer til oss har allerede et «growth mindset», et lærende tankesett. Derfor blir det å lære en naturlig del av arbeidet. Men vi tilbyr selvfølgelig også mange verktøy; som legger til rette for å kunne lære på en bra måte. Det kan være alt fra læringsportaler til å gi ansatte tid. Samtidig lærer vi ledere til å holde gode utviklingssamtaler med sine medarbeidere, og sette utviklingsplaner.

Hvorfor er lederne så viktige?

- Lederne er de som viser veien fremover. Jeg tror ikke lederne kan motivere andre, men de kan legge til rette for motivasjon. Å utvikle medarbeiderne er en av ledernes aller viktigste oppgaver, ved å være tilstede, hjelpe og støtte medarbeidere videre til neste steg. Det er et grunnleggende krav til våre ledere, sier Johanna Bolin Tingvall.  

HR eier ikke læringen

Hun sier HR er viktig for å sikre at bedriften og den enkelte lærer, men at læringen ikke eies av HR.

- Læringen eies av alle foretaket. Selv om jeg er ansvarlig for learning og development i Spotify, så betyr ikke det at jeg bestemmer. Læring pågår hele tiden ute i organisasjonen, og det er svært viktig at det gjør det. Det er mye peer-to-peer, at man lærer av hverandre. Vår rolle er å være et drivhus, det er derfor vi kaller oss for GreenHouse. Vi gjødsler og vanner, forsøke å understøtte og gi de forutsetninger som trengs for at man skal kunne lære. Vi skal ikke ta ansvar for læringen for våre medarbeidere.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok