Slik er fremtidens HR

Slik er fremtidens HR

- HR- og personalavdelingene får ikke nødvendig innflytelse, fordi de ikke snakker toppledelsens språk. Det hevder en av Europas fremste eksperter på området. Her er hans tre gode råd for moderne personalledelse.

     

HR og personal har blitt en viktig brikke i bedriftenes konkurranseevne, og må ultimativt måles i kroner og øre på samme måte som andre avdelinger.

Det var et av hovedbudskapene da Per Krogager, som er en av Europas fremste HR-eksperter, nylig snakket til Infotjenesters kunder under et seminar om fremtidens HR i Oslo.

Krogager har lang erfaring som HR-direktør, blant annet hos Lego Systems, Radiometer og nå hos Eltel Networks.

Vil ikke høre om teambuilding

Krogager sa i foredraget at HR-funksjonene må kunne uttrykke seg i tall, som toppledelsen forstår. Det er eneste måte å bli hørt på, for å unngå å komme sist på agendaen i ledermøtene.

- Toppledelsen vil ikke ha teambuildingsrapporter. De vil høre hvordan HR-funksjonene virker inn på selskapets resultater. Tall er det universelle språket til toppledelsen.

Krogager sier alle andre avdelinger i et selskap måles på konkrete KPI-er for måloppnåelse. Han mener det er mye mindre vanlig på HR-området.

- Det er et uttrykk for at vi ikke blir tatt på alvor, og at vi ikke tar oss selv på alvor, sier han.

HR skal gi verdiøkning

Den erfarne HR-eksperten har sammen med kollegaen Kyösti Schmidt satt opp en tredelt modell for hvordan det kan måles på HR-området.

1. HR-funksjonens performance
2. Kostnaden ved HR-prosesser i den samlede organisasjonen.
3. Lønnsomheten i diverse HR-investeringer

Ytelse kan måles

Måling av HR-funksjonens egne evner, handler om hvorvidt HR bidrar til at virksomheten når sine forretningsmål.

- Man må kunne tallfeste at bedriften er bedre med enn uten HR-avdelingen. HR-funksjonen skal optimalisere arbeidsforholdene for ledelse og ansatte, og bidra til selskapets bunnlinje.

Kostnadene ved HR-prosesser

Det andre punktet handler om kostnadskontroll. Han trakk fram flere eksempler på HR-prosesser som sjelden måles i kroner og øre.

- Hvor mange vet hvor mye det koster bedriften å lage en lønnsslipp? Eller hva sykefravær, rekruttering og turnover koster bedriften?

Krogager viste til flere eksempler på bedrifter som har spart store summer ved å ta tak i disse tallene.

- Vi må vite at vi er konkurransedyktige også når det gjelder den samlede menneskelige organisasjonen. Den produksjonsansvarlige vet alltid om de har teknologi som er konkurransedyktig i forhold til konkurrentene. Få HR-avdelinger har like god oversikt over om den menneskelige organisasjonen i seg selv er konkurransedyktig.

Er HR-tiltakene lønnsomme?

Det tredje punktet Per Krogager belyste, er hvorvidt forskellige HR-tiltakene man innfører er lønnsomme.

- Jeg kommer stadig med forslag på ulike HR-tiltak, men jeg får sjelden spørsmål om hvilke verdier disse tiltakene genererer og om de svarer til kostnadene, sier Krogager.

Han mener en moderne HR-avdeling bør tallfeste dette. Et HR-tiltak til 500.000 kroner kan være lønnsomt, dersom problemet som gjør at man ønsker å sette inn dette tiltaket koster bedriften 1 million kroner. For å få gjennomslag for slike tiltak må man dokumentere disse tallene.

Morgendagens HR

Terje Kjenstad i Infotjenester er enig med Krogager, og sier det nye profesjonelle HR står overfor noen kritiske utfordringer og et teknologisk taktskifte.

- HR- avdelingene må ha strategisk fokus, forretningsforståelse og høyere ekspertise for å kunne måle og evaluere. Samtidig må man ha evnen til å ta i bruk verktøy og systemer som øker prestasjonen og kapasiteten i virksomheten, sier Kjenstad.

Han sier Infotjenester jobber hardt hver dag for å hjelpe bedrifter med dette.

- Vi har en kombinasjon av teknisk kompetanse som vi bruker til å utvikle nettbaserte løsninger, tung juridisk ekspertise innen gjeldende regelverk og HR-faglig kompetanse og erfaring. Alt dette brukes til å utvikle verktøy som kan hjelpe en moderne HR-avdeling, sier Kjenstad.

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her