Slik er reglene for åpent kontorlandskap
ÅPENT LANDSKAP: Samme regelverk gjelder ved åpne kontorlandskap som for øvrige kontorarbeidsplasser, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Slik er reglene for åpent kontorlandskap

Åpne kontorlandskap har vært i vinden lenge. Nå er reglene for støy, plass, lys, utsyn og mye mer samlet på en egen nettside.

     

Åpent kontorlandskap er elsket og hatet. Mange mener det gir gevinster for samarbeid, mens andre mener det fører til redusert produktivitet på grunn av forstyrrelser.

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det ikke finnes egne regler for åpent landskap.

- Arbeidsgiver må forholde seg til samme regelverk ved åpne kontorlandskap som for avskjermede kontorarbeidsplasser. Det innebærer at kravene knyttet til støy, lysforhold, gulvareal og inneklima er de samme om kontorarbeidsplassene er åpne eller lukket, Sandtorp.

Du finner en oversikt over de viktigste reglene nederst i saken.

En del av HMS-gjennomgangen

Infotjenesters HMS-rådgiver sier arbeidsgiver er nødt til å forholde seg til de formelle kravene når de planlegger og innreder arbeidsplasser i åpent landskap.

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om at alle virksomheter skal kunne dokumentere at det drives et systematisk HMS-arbeid i virksomheten.

Arbeidsmiljøet i kontorlandskapet skal kartlegges og følges opp som et ledd i dette arbeidet.

Slik er reglene

Her er noen av de viktigste kravene arbeidsgiver må forholde seg til ved bruk av åpent kontorlandskap:

Støy

Reglene for støy på kontorarbeidsplasser er regulert i en egen forskrift. Den sier at arbeidsgiver må iverksette tiltak når støynivået er over 55 dB. Det tilsvarer omtrent støynivået ved normal tale

Gulvareal

Forskriftskravet er at hver kontorarbeidsplass skal ha tilstrekkelig plass til at arbeidet kan utføres på forsvarlig måte. I kommentaren til forskriftsteksten står det at arealet for hver arbeidsplass bør være minst 6 m2. Dette er ikke inkludert arealer for atkomst og fellesfunksjoner, som gangareal, fellesareal, stillerom, møterom, etc.

Inneklima

Kontorarbeidsplasser skal ha tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt. Anbefalt temperatur i kontormiljøer er ifølge Arbeidstilsynet 22 grader eller noe lavere, og bør ikke gå under 19 eller over 26 grader.

Dagslys

Alle kontorarbeidsplasser skal ha dagslys, utsyn og god belysning. Ingen faste arbeidsplasser må ligge for langt fra kilden til dagslys og utsyn, og det må ikke settes opp skillevegger, reoler og annen innredning som hindrer dagslys og utsyn. Dette er hovedregelen, men forskriften åpner for enkelte unntak.

Belysning

Arbeidsplassen skal ha gode synsforhold. Det er ingen bestemte krav til belysningen, ut over at den skal være tilpasset arbeidsoppgavene som skal gjøres og individuelle forhold som alder og synsegenskaper. Veiledende verdier for belysning finnes i Luxtabellen, utgitt av «Lyskultur»

Universell utforming

På samme måte som andre arbeidsplasser, skal åpne kontorlandskap være utformet, dimensjonert og innredet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.

Her finner du Arbeidstilsynets nettside for åpne kontorlandskap

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.