Slik forbereder du deg på koronaviruset

Slik forbereder du deg på koronaviruset

Kan arbeidstakere nekte å reise til områder med koronasmitte, og hvordan forholder du deg til ansatte som kommer tilbake fra slike områder? Her er noen punkter du som arbeidsgiver bør vurdere i forbindelse med virusutbruddet som rammer verden.

     

Koronaviruset brer om seg, og man snakker nå mer om når og ikke hvis viruset kommer til Norge. Noen arbeidsgivere har allerede innført forskjellige tiltak, og flere lurer på hva de eventuelt bør tenke på.

– Arbeidsgiver bør håndtere dette på samme måte som andre potensielle risikofaktorer, altså ved å kartlegge, risikovurdere og planlegge/iverksette evt. tiltak. Spørsmålene arbeidsgivere må stille seg er hvilke følger dette kan få for sin virksomhet, og hvordan de kan redusere risikoen for uønskede konsekvenser. Lengst frem i panna for de fleste arbeidsgivere handler det nå om å kartlegge og forebygge konsekvenser for drift/leveranser i form av innkjøp, bemanning, aktiviteter etc, men også innvirkning på arbeidsrettslige forhold og arbeidsmiljø bør vurderes, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

SE OGSÅ: Rett til sykepenger ved koronamistanke

Jobb med smittereduksjon

Noe av det viktigste alle kan gjøre nå, er så banalt at det ofte blir glemt eller latterliggjort, det handler nemlig om hygienetiltak. Generelle hygienetiltak for å hindre luftveisinfeksjoner, inkludert koronavirus handler spesielt om god håndhygiene og «hostehygiene».

– Sørg for informasjon til arbeidstakerne om viktigheten av ordentlig håndvask for alle. Det kan virke som om effekten av god håndvask har gått litt i glemmeboken hos mange. Vi har kanskje blitt så vant til rene, pene arbeidslokaler, arbeid hvor vi ikke blir møkkete og en gjennomgående frisk befolkning, at vi har glemt viktigheten av skikkelig håndvask med såpe og vann før vi spiser, hvis vi har hostet i hendene, ved toalettbesøk etc. Bruk av desinfeksjonsmiddel kan være et godt alternativ eller supplement der mulighetene for håndvask er begrenset, sier Sandtorp.

Hun understreker viktigheten av å unngå å spre dråpesmitte ved å hoste i nærheten av andre, hoste i hendene uten å vaske seg umiddelbart etterpå, og forsøke å holde litt avstand til folk rundt oss hvis vi hoster eller mener vi har en luftveisinfeksjon.

Vurder ansatte på reise

Videre handler det om kartlegge hva slags innvirkning koronaviruset kan ha på våre medarbeidere nå.

– Har vi ansatte som er på, eller har vært på reise i områder med vedvarende spredning, eller har vi behov for å sende folk ut i nær fremtid. Her handler det både om å ivareta de potensielt smitteutsatte arbeidstakerne, og alle de øvrige arbeidstakerne våre.

Både i forhold til risikoområder, hygienetiltak og øvrige helseråd, har Folkehelseinstituttet god og nødvendig informasjon på sine nettsider.

Nedenfor har Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa svart på tre vanlige spørsmål mange arbeidsgivere stiller i disse dager:  

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å reise?

Arbeidstakere kan bli bekymret og motsette seg å gjennomføre jobbreiser til områder med virus. Om arbeidstaker kan pålegges å reise må arbeidsgiver vurdere ut fra den arbeidsavtale (stilling) arbeidstaker har og vi anbefaler at arbeidsgivere følger de reiseråd som UD og Folkehelseinstituttet gir.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte som har vært på reise i risikoområder å ta hjemmekontor i etterkant?

Flere arbeidsgivere har innført eller vurderer å innføre hjemmekontor (fravær fra arbeidsplassen) i 14 dager etter at arbeidstaker har returnert fra en ferie eller tjenestereise til et smitteområde.

Det er ingen lovregler som direkte regulerer dette, men tiltaket vil trolig kunne gjennomføres innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett – dette er et tiltak for å begrense smitte av kollegaer, brukere, kunder mv. Vi understreker imidlertid at det er arbeidsgiver som må vurdere om dette er et hensiktsmessig tiltak – i denne vurderingen anbefaler vi at arbeidsgiver også ser på de råd som Folkehelseinstituttet gir. Dersom dette tiltaket benyttes vil arbeidstaker ha krav på sin vanlig lønn i denne 14 dagers perioden – dette gjelder selv om arbeidstaker ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra.

Når kan arbeidsgiver permittere ansatte i forbindelse med virusutbruddet?

Der arbeidsgiver ikke får leveranser av råstoff eller produkter som er nødvendige for å holde virksomheten i gang, kan det vurderes å gjennomføre permittering av arbeidstakere. Det samme vil kunne gjelde i turistnæringen dersom det blir stor nedgang i antall turister som kommer til Norge. Permittering er et virkemiddel ved midlertidig mangel på arbeid. Ved bruk av permittering må arbeidsgiver varsle arbeidstaker med 14 dagers frist og i tillegg betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 arbeidsdager. Permitteringslønnsloven har ikke noe unntak for permitteringer som iverksettes på grunnlag av koronaviruset.

 

 DIREKTESENDT KURS: Koronaviruset - arbeidsgivers ansvar og handlingsrom

 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Nyhetsbrev