Slik håndterer du skatt på «sykle til jobben»-aksjonen
SKATT PÅ DELTAKERAVGIFT: Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad sier deltakeravgiften i sykle-til-jobben-aksjonen i utgangspunktet er skattepliktig hvis den dekkes av arbeidsgiver.

Slik håndterer du skatt på «sykle til jobben»-aksjonen

Hvis bedriften dekker deltakeravgiften til «sykle til jobben»-aksjonen, skal den ansatte trekkes i skatt, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

     

Infotjenester får en del henvendelser med spørsmål om skatteplikt på arbeidsgivers deltakelse i «sykle til jobben»-aksjonen. Mange lurer på hvordan de skal håndtere skattleggingen av deltakeravgiften, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

- Det følger av aksjonens nettsider at prisen er 139 kroner per deltaker for å delta i aksjonen. Markedsverdien er derfor i utgangspunktet kr 139 per deltaker. Det følger videre av aksjonens nettsider at arbeidstaker som bor eller jobber i en «gratiskommune» kan delta gratis. Markedsverdien for disse deltakerne må derfor etter vår oppfatning være kroner 0. Slik jeg forstår aksjonen er det to typer deltakelse; «individuell deltakelse» og bedriftsdeltakelse», sier Elvestad.

Individuell deltakelse

Ved individuell deltakelse foreligger naturligvis ingen skatteplikt dersom arbeidstaker selv dekker deltakeravgiften.

- Dersom arbeidsgiver dekker den individuelle deltakeravgiften for arbeidstaker er fordelen skattepliktig med kr 139. Men for arbeidstaker som bor eller jobber i en «gratiskommune» vil markedsverdien være kr 0 og det blir derfor ingen fordel å beskatte, sier Elvestad.

Bedriftsdeltakelse

Ved «bedriftsdeltakelse» skal arbeidstaker i utgangspunktet beskattes for deltakelsen. Markedsverdien er i utgangspunktet kr 139 og det er derfor dette beløpet som er skattepliktig for arbeidstaker.

- For arbeidstaker som bor eller jobber i en «gratiskommune» vil markedsverdien være kr 0 og det blir derfor ingen fordel å beskatte. Dette gjelder selv om arbeidsgiver faktisk må betale noe til aksjonen for bedriftsmedlemsskapet, sier Elvestad.

Dersom arbeidstaker betaler selv til aksjonen og deretter får beløpet refundert, vil det beløpet arbeidsgiver refunderer være en skattepliktig refusjon.

Hvilke kommuner som regnes som «gratiskommuner» finner du på denne nettsiden:

https://www.sykletiljobben.no/p/24816/gratiskommuner

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!