Slik regner du ut arbeidsgiverperioden
Infotjenesters rådgiver på trygderett, Jørgen Brostrøm, forklarer hvordan du skal regne ut arbeidsgiverperioden.

Slik regner du ut arbeidsgiverperioden

Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.

     

tirsdag 24. april 2018 Jørgen Brostrøm

Hva er arbeidsgiverperioden?

Arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager, jf. folketrygdloven § 8-19.

Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag og løper i opptil 16 kalenderdager.

Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et eventuelt nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode (sammenlegging av fravær).

Når arbeidsgiveren har utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, skal det ikke bli noen ny arbeidsgiverperiode ved sykdom som inntreffer de første 16 kalenderdagene etter at arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet (opptjening av ny arbeidsgiverperiode).

Sjekkliste sykepenger i arbeidsgiverperioden

Før arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden må følgende være oppfylt:

  • Arbeidstaker må ha opptjent rett til sykepenger fra arbeidsgiver gjennom fire ukers arbeid
  • Arbeidstaker må ha levert gyldig dokumentasjon; egenmelding eller sykmelding. Opptjeningstiden for egenmelding er 2 måneder.
  • Arbeidstaker må være fraværende fra avtalt arbeid. Sykdom som oppstår i en friperiode vil ikke starte en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag

Eksempel på beregning av arbeidsgiverperioden

Kari blir sykmeldt den 01.06.2017. Kari varsler om fraværet første fraværsdag og sender sykmelding digitalt til arbeidsgiver.

Kari hadde avtale om arbeid torsdag den 01. juni og arbeidsgiverperioden vil dermed starte denne dagen. Karis sykmelding gjelder til og med 30.06.

Arbeidsgiverperioden vil i dette tilfelle vare til og med 16. juni – til sammen 16 dager fra den 01.06 til 16. juni.

Fra og med den 17. juni betaler NAV sykepenger. Om arbeidsgiver forskutterer sykepenger kan arbeidsgiver søke om refusjon fra den 17. juni.

Unntak fra å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden

Folketrygdloven § 8-20 første ledd åpner for at det kan søkes om fritak fra arbeidsgivers betalingsansvar i arbeidsgiverperioden når en ansatt har økt risiko for stort fravær på grunn av

  • en langvarig sykdom
  • en kronisk sykdom

Folketrygdloven § 8-20 andre ledd åpner for at det kan søkes om fritak for arbeidsgivers betalingsansvar i arbeidsgiverperioden når en ansatt er fraværende på grunn av svangerskapsrelatert sykdom. Følgende krav stilles:

  • kvinnen må fylle vilkåret for sykdom - moderate svangerskapsproblemer gir ikke sykepengerettigheter
  • kvinnen må selv være syk - ved fravær som skyldes fare for barnet kan det ytes svangerskapspenger
  • det er ikke mulig å omplassere kvinnen til annet arbeid

Det er viktig å merke seg at de samme reglene om beregning av arbeidsgiverperioden også gjelder i tilfeller hvor NAV refunderer arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vil ha betydning for blant annet hvilken dokumentasjon som kan benyttes for å dokumentere fraværet.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.