Slik sikrer du deg mot solidaransvaret

Slik sikrer du deg mot solidaransvaret

Vi gir deg tipsene til hvordan du unngår å få en økonomisk baksmell eller et omdømmetap på grunn av de nye reglene.

     

Hovedformålet med vikarbyrådirektivet er å sikre innleide vikarer samme lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte i virksomheten de er leid inn til. For å sikre dette ligger det også et solidaransvar for de som leier inn arbeidstakere i de nye reglene.
Vikarbyrådirektivet ble innført 1. januar, men solidaransvaret trer først i kraft 1. juli i år. Det medfører at virksomheter som leier inn vikarer ikke bare er pliktige til å opplyse vikarbyrået om riktig lønns- og arbeidsvilkår, men også kan bli ansvarlige dersom vikarbyrået ikke følger det innleievirksomheten opplyser om.

La oss ta et eksempel:
En lokal snekkerbedrift i Kristiansand leier inn en snekker fra et vikarbyrå. Før oppdraget starter, opplyser snekkerbedriften om hva som ville vært lønns- og arbeidsvilkårene til den innleide dersom han var ansatt direkte i snekkerbedriften.

Vikarbyrået betaler likevel litt lavere lønn til arbeidstakeren sin som de leier ut, og snekkerbedriften gjør ingenting for å forsikre seg om at vikaren de leier inn får den lønnen de har oppgitt til vikarbyrået.

Selv om snekkerbedriften har lagt til rette for likebehandling, så holder ikke dette. Fra og med 1. juli 2013 vil de også kunne bli stilt til ansvar for å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet, på toppen av beløpet de allerede har betalt direkte til vikarbyrået for utleieoppdraget. Men snekkerbedriften vil etter de vanlige pengekravreglene ha krav på regress hos vikarbyrået.

Så hvordan kan virksomheter sikre seg mot en slik potensiell økonomisk- og omdømme-smell?

- Innleievirksomheten har innsynsrett i forhold til vikarbyrået. Det betyr at de kan kreve å få se dokumentasjon på hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom vikarbyrået og den person de leier inn, sier juridisk rådgiver Torgeir A. Bjørnland.

Tips om kontrakter
Arbeidsavtalen vil være slik dokumentasjon. Lovteksten sier imidlertid intet om at man kan kreve innsyn i selve lønnsslippen.

- For å kunne kontrollere at korrekte lønns- og arbeidsvilkår ikke bare er avtalt, men også korrekt utbetalt, kan en mulighet være å ta dette inn i kontrakten med vikarbyrået, sier Bjørnland og presiserer:

- Alle som får tilgang til opplysninger, vil uansett være underlagt bestemmelsene om taushetsplikt.

Han har også følgende råd til virksomheter som er usikre på hvorvidt vikarbyrået de vurderer å inngå en avtale med, vil følge reglene til punkt å prikke:

- Vurder å ta inn i kontrakten at dere holder tilbake en del av kontraktssummen til dere ser at den innleide arbeidstakeren får det vedkommende skal ha, sier Bjørnland.

Visste du at du kan kontakte Simployers jurister for å drøfte slike problemstillinger? I det nettbaserte oppslagsverket Arbeidsmiljøloven finner du alltid oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Prøv Faghjelp gratis i 3 dager og test selv.