Slik telles lønnspliktdagene ved permittering

Slik telles lønnspliktdagene ved permittering

De to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt ved permittering telles ikke på samme måte som de 18 dagene med lønnskompensasjon som staten dekker i etterkant.

     

Å telle dager ved permittering har vist seg å bli komplisert for mange arbeidsgivere, særlig når permitteringen gjøres gradert.

- Dette er et av temaene vi får veldig mange spørsmål om i disse dager, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

At dagene ikke telles på samme måte når arbeidsgiver betaler sine to lønnspliktdager som når staten dekker 18 dager med lønnskompensasjon i etterkant, har gjort at en del arbeidsgivere har telt dette feil.

To dager med lønnsplikt uansett

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering er nå to dager. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til permitteringen.

- Lønnspliktdagene er de første to dagene som arbeidstaker etter sin arbeidsplan skulle hatt om permitteringen ikke ble iverksatt. Dette gjelder både ved hel og delvis permittering. Dersom arbeidstaker permitteres delvis, for eksempel 50 prosent ved å jobbe annenhver dag, blir lønnspliktdagene derfor de to første dagene vedkommende skulle vært på jobb. Men dersom det permitteres 50 prosent med arbeid halve dager, vil det ta lenger tid før arbeidsgiver har dekket to hele dager med lønnsplikt for permitteringen. Da må arbeidsgiver betale full lønn i 4 dager, sier Myksvoll Singh.

Lønnsbelastningen for arbeidsgiver knyttet til permitteringen blir likevel alltid tilsvarende 2 hele dager.

Lønnskompensasjon i 18 dager

Etter at arbeidsgiver har dekket sine lønnspliktdager, tar staten over og betaler 18 dager med full lønn opp til 6G. For permitteringsperioder som startet før 20. april kunne arbeidsgiver forskuttere og få refusjon for disse 18 dagene fra NAV.  Mange arbeidsgivere har antatt at disse dagene telles på samme måte som arbeidsgivers lønnspliktperiode. Det gjør de ikke.

- Lønnskompensasjonen gis i 18 løpende ukedager (mandag til fredag), uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær. Ytelsen gis altså ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Og perioden med lønnskompensasjon fra NAV utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte, sier Ragni Myksvoll Singh.

Ansatte som er permittert 50 prosent vil dermed få ytelsen i de samme 18 dagene som ansatte som er permittert 100 prosent. Men dagsatsen på lønnskompensasjonen reduseres forholdsmessig når stønadsmottakeren er delvis permittert. Er arbeidstaker for eksempel 50 prosent permittert, får arbeidstaker 50 prosent lønnskompensasjon fra NAV og 50 prosent lønn fra arbeidsgiver i disse 18 dagene.

Like mange dager for deltidsansatte

Dette betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange dager som en som jobber fulltid.

­- Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager deltidsansatte får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!