Staten vil sjekke bonusreisene dine

Staten vil sjekke bonusreisene dine

I teorien er det slik at uttak av bonusreiser opparbeidet på jobb, utløser skatteplikt. I virkeligheten har dette knapt vært praktisert. Det kan det bli en endring på.

     

I slutten av februar gjeninnførte SAS bonuspoeng på innenlandsreiser, begrenset til bedriftskunder. Men det er arbeidstakeren som reiser som opparbeider bonuspoengene. Og de som reiser mye vil for eksempel kunne spare seg opp nok poeng i løpet av et år til å ta med seg hele familien på sydentur.
Arbeidstakere som bruker bonuspoeng opptjent på jobb til private reiser, skal betale skatt av denne fordelen. Per i dag har ikke arbeidsgiver noe ansvar for å rapportere inn dette. Det er den enkelte arbeidstaker som selv må føre dette på sin selvangivelse.

Etter det Infotjenester har grunn til å tro er det kun et fåtall av de som tar ut bonusreiser spart opp på jobb, som fører dette opp på selvangivelsen. Per i dag har heller ikke ligningsmyndighetene noen mulighet til å kontrollere hvem som følger og ikke følger reglene om bonusuttak.

Nå foreslår imidlertid finansdepartementet endringer i bestemmelsene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven om plikt for tredjeparter til å gi kontrollopplysninger. På denne måten kan de hente inn lister fra flyselskapene om hvordan du har benyttet bonuspoengene dine, for å kunne beskatte fordelen.

- Betydelige beløp kan unndras fra beskatning eller avgiftsberegning ved at skatte- og avgiftspliktige eller tredjeparter ikke gir riktige og fullstendige opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene. Det er av stor samfunnsmessig betydning at kontrollmyndighetene kan avdekke slike brudd på opplysningsplikten, skriver finansdepartementet i innledningen på sitt forslag.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utleggGratis plansje: Formkrav til reiseregningen