Stor bot for ulovlig overtid
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa advarer mot at brudd på overtidsbestemmelsene kan bli dyrt.

Stor bot for ulovlig overtid

Et forsikringsselskap har fått 400.000 kroner i bot etter at en ansatt jobbet for mye overtid. Her er overtidsgrensene du må kjenne til.

     

Regelverket for overtidsarbeid er komplisert; og ikke alle arbeidsgivere har god nok kontroll på at regelverket blir fulgt.

Arbeidstilsynet har de siste fem årene gitt 246 reaksjoner under tilsyn hos finansbedrifter, og 22 av disse handler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene, skriver Finansfokus.

Protector Forsikring er et av selskapene som er bøtelagt. De fikk en bot på 400.000 kroner etter at en ansatt jobbet 103 timer i løpet av en uke, og 15 timer om dagen i snitt i syv dager.

- Dette viser at det kan bli svært dyrt ikke å ha kontroll på reglene om arbeidstid og hvor mye de ansatte jobber, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Hans Gjermund Gauslaa.

Flere regelverk

Noe av det som gjør arbeidstidsbestemmelsene komplisert, er at det er mange bestemmelser som arbeidsgiver må  se i sammenheng.

- Arbeidsmiljøloven har timegrenser for overtidsarbeid, men disse kan endres både gjennom avtale med lokal tillitsvalgt, gjennom tariffavtaler eller tillatelse fra arbeidstilsynet. For å vite hvor mye overtid de ansatte kan jobbe, er det altså avgjørende å ha oversikt over hvilke avtaler man er bundet av, sier Guaslaa.

Han minner om at dersom det er inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, vil dette også ha innvirkning på hvor mange timer den ansatte kan jobbe.

Forskjell på overtid og overtid

I tillegg er det mange som misforstår forholdet mellom avtaler om overtidsbetaling og overtidstimer etter arbeidsmiljøloven.

- Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at det er overtidsarbeid når en ansatt har jobbet mer enn 9 timer en dag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke. Etter mange avtaler vil den ansatte ha krav på overtidsbetalt etter 7,5 timer i løpet av en dag og 37,5 timer i uken. Det er derfor ofte ikke samsvar mellom de timene en ansatt har krav på overtidsbetaling for, og antall timer overtid etter arbeidsmiljøloven, sier Gauslaa.

Gjennomsnittsberegning

Hans Gjermund Gauslaa skal holde et foredrag om arbeidstid og overtid på årets Lønn og personaldag. Der vil han gå gjennom noen av disse problemstillingene.  

- Det er ikke mulig å snakke om overtid uten å snakke om arbeidstid. For at arbeidsgiver skal unngå lovbrudd som potensielt kan bli svært dyre, er det viktig å ha oversikt over de ulike bestemmelsen og hvordan de spiller sammen.

Her er de ulike timegrensene for overtidsarbeid i arbeidsmiljøloven:

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på

 Last ned gratis e-bok: Nedbemanning