Streik i banksektoren?

Hva gjør du som arbeidsgiver når det er streik i bankene og den øvrige finanssektoren når det er lønningsdag?

     

mandag 6. juni 2011

Det er ikke mye arbeidsgivere kan gjøre dersom det blir streik i banknæringen ved midnatt. All aktivitet stanser og det inkluderer inn- og utbetalinger av for eksempel lønn, feriepenger og eventuelle skattepenger.

Det du som arbeidsgiver imidlertid må gjøre, er å registrere så mye som mulig FØR streiken er et faktum. Altså før midnatt i dag.

Skatteetaten har sendt ut melding om innbetaling av merverdiavgift. I meldingen skriver Skatteetaten: "Det er forfall for merverdiavgift 10. juni 2011 og det påløper forsinkelsesrenter ved forsinket innbetaling. For å unngå forsinkelsesrenter oppfordrer vi til at betalingsoppdrag sendes banken før en eventuell streik 7. juni 2011."

Tidligere har bankene meddelt at det vil bli gjennomført betalingsoppdrag på oppdrag registrert FØR streiken: "Så lenge streiken pågår vil ikke banken kunne ta i mot nye betalingsoppdrag. Betalingsoppdrag registrert av banken før streiken vil bli gjennomført som normalt, også betalinger med forfallsdato under streiken. Dette medfører at for eksempel lønnsutbetalinger eller andre betalinger med forfall under konflikten må registreres før konflikten."

Med andre ord: det lønner seg å registrere bankoppdrag FØR midnatt.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok