Sykdom i gråsonen

Hva gjør du når du som leder får følelsen av at medarbeideren ikke nødvendigvis er så syk?

     

torsdag 26. januar 2012

Sykefravær er egentlig ganske enkelt. Er man syk, skjer ett av to: Enten møter man på jobb og gjør det en får til å gjøre i samråd med arbeidsplassen. Eller - man er så syk at en ikke klarer det en gang. Da er man hjemme og kommer på jobb når en er frisk nok til det.

Mangler du oversikt over oppfølging av sykefravær? Se den enkle løsningen til infotjenester.no her!

Men sykefravær blir komplisert når en som leder får på følelsen av at medarbeideren ikke nødvendigvis er så syk.

«Sykdom i gråsonen», som en leder så treffende beskrev det, handler om at noen har hyppigere korttidsfravær enn andre, tilfeldigvis i sammenheng med helg eller innskutte arbeidsdager. Noen har mye lavere terskel for å kalle seg syk. Sykdom i gråsonen kan også handle om at en er sykmeldt i bedriften, men arbeider annet sted. Eller en ønsker seg ferie, og arbeidsgiver sier nei og vedkommende blir sykmeldt. Eller ved at fraværet annonseres på forhånd: “Setter du meg opp på vakt, blir jeg syk”. Joda, vi kjenner igjen det?

Syk, skulk eller syt?
Ligger medarbeideren hjemme med feber og oppkast, er det liten tvil - da er man “syk”. Der begge parter vet at fraværet egentlig er unødvendig, kalles det “skulk”. Litt mer komplisert blir det der medarbeideren selv oppfatter det som nødvendig å være borte, mens du mener medarbeideren godt kunne vært på jobb. La oss kalle det for “syt”.

I noen tilfeller har vi medarbeidere som kommer på jobb til tross for at de burde holde seg hjemme. Et godt forebyggende tiltak er å sende dem hjem! Etter min mening en alt for sjelden fraværsform.

Er man syk, er det enkelt! Det samme kan vel sies om skulk. Selvfølgelig skal man reagere på det, selv om noen ledere kan ha lett for å lukke øynene for problemet.

Men i forbindelse med “syt” begås det mange unnlatelsessynder! Vi ser at medarbeidere får lov til å holde på uten at noen tar tak i dem. Og konsekvensene av disse unnlatelses-syndene er mange:
- De som møter stødig opp på jobb vil irritere seg
- Produktiviteten forstyrres ved at noen ofte er borte
- Arbeidskulturen og lojaliteten påvirkes
- De ansattes oppfattelse av ledelsen “som lar det skje” vil påvirkes
- Det forringer ytterligere den aktuelle arbeidstakerens arbeidsmoral

Ta den ubehagelige samtalen
Vi har egentlig ganske enkle spilleregler for slike tilfeller. Det kalles bare “å ta det opp”. På samme måte som vi tar opp manglende kvalitet i arbeidet eller påtaler at noen kommer for sent. Det er en selvfølge at en tar det opp dersom en medarbeider oppleves å “utnytte systemet” med fravær i gråsonen. Jeg vil gå så langt som å hevde at du som leder ikke gjør jobben din dersom du lar det passere.

Ubehagelig, javel. Men nødvendig!

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.