Syke barn ved samlivsbrudd

Syke barn ved samlivsbrudd

Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?

     

I en «vanlig» familie med 2 foreldre og 2 barn har hver av foreldrene rett til omsorgspenger i 10 arbeidsdager hvert kalenderår for å ta seg av sine egne syke barn. Har man 3 eller flere barn under 12 år økes kvoten til 15 dager hver.

Dette er den enkle versjonen, men for mange er ikke virkeligheten like oversiktlig.

Avhenger av omsorgen

Med kompliserte familiekonstellasjoner etter samlivsbrudd blir fordelingen av omsorgspenger ikke like opplagt.

Infotjenesters trygderettsekspert Jørgen Brostrøm sier fordelingen av omsorgspenger avhenger av hvordan omsorgen er fordelt mellom foreldrene.

- Reglene om omsorgspenger ble opprinnelig utformet med utgangspunkt i den tradisjonelle kjernefamilien. Retten var forbeholdt foreldre som bor sammen med barnet. Ved samlivsbrudd var det bare den av foreldrene som hadde den daglige omsorgen for barnet som kunne motta omsorgspenger.

Ordningen har senere blitt utformet til også å gjelde foreldre som har samværsrett, og senere også åpnet for at foreldre som er alene om omsorgen kan overføre inntil ti stønadsdager til ny ektefelle/partner eller samboer, dersom samboerforholdet har vart i minst 12 måneder.

Det er et vilkår at NAV-kontoret blir varslet skriftlig om overføringen. Arbeidsgiver kan kreve at foreldrene legger frem bekreftelse fra NAV om overføringen.Daglig omsorg og samvær

- Hvis én av foreldrene er alene om omsorgen for barna, har han eller hun i utgangspunktet hele kvoten på 20 omsorgsdager for inntil 2 barn, og 30 dager ved 3 eller flere barn. Den andre forelderen har her ikke lenger rett til å være hjemme med syke barn.

Foreldrene kan velge å løse dette ved å dele dagene seg imellom i forhold til faktisk avtalt samvær. Begge får da en bekreftelse fra NAV på antall dager de har rett til å benytte hvis barn er syke, og denne skal fremvises arbeidsgiver.Hvis foreldrene har delt omsorgen for barna etter et samlivsbrudd, beregnes antall dager som før de flyttet fra hverandre. Det betyr 10 dager til hver, eller 15 dager til hver hvis man har 3 eller flere barn.

Nytt barn med ny partner

Hvis en mor som har eneomsorg for sine to barn får et tredje barn med en ny partner uten barn fra før, vil hun få redusert sine omsorgsdager fra 20 til 15 dager som følge av at hun ikke lenger anses å være alene om omsorgen. Faren til det «nye» barnet vil også ha 15 omsorgsdager, da de sammen har omsorg for tre barn i husstanden.

Om moren tidligere har gitt omsorgsdager til den biologiske faren ut fra av avtalt samvær, vil han nok i praksis beholde sine dager, sier Jørgen Brostrøm. Konsekvensen av at mors status som alene om omsorgen faller bort i slike tilfeller, er ikke regulert i lovverket.

Hvis de ikke har hatt slik avtale, vil faren etter at moren har fått det nye barnet ikke ha mulighet til å få overført omsorgsdager fra moren.Illustrasjonene er hentet fra Infotjenesters elektroniske oppslagsverk Sykepengeordningen, hvor du alltid finner oppdatert informasjon om sykelønn og sykefravær. Prøv oppslagsverket gratis her.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur