Sykepengesmell etter 67 år
Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland

Sykepengesmell etter 67 år

Mange arbeidsgivere er bundet av avtaler som forplikter dem til å betale full lønn under sykdom. Det kan bli dyrt, særlig når rettighetene fra NAV reduseres etter fylte 67 år.

     

mandag 15. februar 2016 Knut Arild Vold

Med endringene i arbeidsmiljøloven i 1. juli 2015 fikk arbeidstakerne som hovedregel rett til å stå i jobb til de blir 72 år. Retten til sykepenger begrenses imidlertid til 60 dager for arbeidstakere over 67 år, og kuttes helt for ansatte over 70 år.

Opp til 6G

Hovedregelen er at arbeidstakere får dekket sykepenger opp til 6G, som i februar 2016 er 540.408 kroner. Ansatte med høyere årslønn enn 6G får dermed redusert utbetaling når de blir syke. Mange arbeidsgivere er imidlertid bundet av avtaler som sier at de skal dekke full lønn under sykdom.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland sier slike avtaler ikke er uvanlige, men at de kan være ulikt formulert.

- Noen har individuelle avtaler med den enkelte ansatte, mens andre er bundet av tariffavtaler som gir rett til full lønn under sykdom. Slike avtaler kan gi et konkurransefortrinn når du skal ansette, men tenk på hvilke kostnader du pådrar deg, sier Bjørnland.

Se gjennom avtalene

Bjørnland råder arbeidsgivere til å gå gjennom avtalene de har med sine ansatte, for å sikre at de ikke har inngått avtaler som blir ekstra dyre når arbeidstakerne passerer 67 og 70 år.

- Hvis man har inngått avtaler som sier at arbeidstakeren har krav på full lønn under sykdom uten å ha tatt inn noen forutsetninger, så kan det bety at man forplikter seg til å betale full lønn selv om NAV stopper refusjonen etter 60 dager for arbeidstakere over 67 år, sier Bjørnland.

Etter at den ansatte fyller 70 år vil arbeidsgiver risikere å sitte med hele sykelønnsregningen alene.

Han råder arbeidsgivere til å formulere avtaler på en måte som gjør det klart at arbeidstakeren må fylle vilkårene for rett til sykepenger og med de begrensninger som følger av folketrygdloven for å ha rett til full lønn under sykdom.

Kan bli dyrt

Dersom man formulerer seg på en måte som gir arbeidstakere rett til full lønn under sykdom også i tilfeller der NAV ikke refunderer, kan det bli svært dyrt.

- Det kan være snakk om store beløp for arbeidsgiver. Normalt vil arbeidstakere også har krav på feriepenger av beløpet når arbeidsgiver har forpliktet seg til å betale full lønn under sykdom, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.