Sykmeldes for lite søvn

Sykmeldes for lite søvn

Lite søvn, problemer på arbeidsplassen og belastende livssituasjoner i familien utgjør en raskt økende faktor for sykemelding. 49 prosent av dem som ble sykmeldt i fjor ble plassert i kategorien «allment og uspesifisert».

     

tirsdag 14. mai 2013 Knut Arild Vold

Norske leger sykemelder stadig flere uten å angi noen nøyaktig sykdomsdiagnose for sykmeldingen. Antallet personer som er sykmeldt med diagnose «slapphet/tretthet» har økt med 69 prosent siden 2000, viser tall gjengitt i NAV-rapporten Arbeid og Velferd 2-2013. Det er en diagnose legene benytter når de ikke finner en underliggende medisinsk forklaring.

Ikke alvorlig sykdom

NAV skriver i rapporten at det neppe er alvorlige medisinske tilstander som ligger bak når legene sykmelder personer med henvisning til at de er slappe og trette. De antar at legen har utelukket farlige sykdommer som kreft, blodmangel og infeksjonssykdommer før de plasserer pasientene i denne kategorien.

- Kanskje dreier det seg om andre problemer – generell tretthet på grunn av livsstil, for lite søvn eller belastende livssituasjoner i familien eller på arbeidsplassen, heter det i rapporten.

Urovekkende

I oppfølgingsarbeidet med sykmeldte har NAV som mål å følge opp sykefraværstilfeller med uklar diagnose etter 8 ukers sykmelding. Da kan sykmeldende lege kontaktes for å utdype hvilke problemer den sykmeldte har. I rapporten skriver NAV at man kan motvirke en fortsatt økning av slapphet og tretthet som diagnose, hvis man gjennom denne kontakten gjør legene mer bevisst på hvilke diagnoser de setter.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.