Sykmeldte må ha tillatelse til å reise utenlands
IKKE LOV MED HANDLETUR: Mange arbeidstakere vet ikke om at de svindler Nav og arbeidsgiver dersom de reiser til utlandet når de mottar sykepenger, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Sykmeldte må ha tillatelse til å reise utenlands

Ansatte som mottar sykepenger må ha godkjennelse fra Nav og arbeidsgiver for alle reiser til utlandet, korte og lange. Nylig måtte en arbeidstaker betale tilbake 137.000 kroner i sykepenger.

     

I utgangspunktet må en arbeidstaker befinne seg i Norge for å ha rett til sykepenger ved sykdom. Arbeidstakere som ønsker å reise ut av landet må alltid ha godkjennelse fra arbeidsgiver og Nav for å beholde sykepengene under reisen.

 - Hvis en sykmeldt arbeidstaker ønsker å reise til utlandet, må han eller hun fylle ut søknad om utenlandsopphold til Nav. I denne søknaden må arbeidstakeren bekrefte at utenlandsoppholdet er avklart med arbeidsgiver, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Dersom arbeidsgiver finner ut at en arbeidstaker har vært i utlandet uten at det har vært noen dialog om dette i forkant, er det et brudd på retten til sykepenger. Hvis utenlandsreisen skjer i arbeidsgiverperioden eller arbeidsgiver forskutterer sykepenger, kan arbeidsgiver stoppe utbetalingen av sykepenger. 

Måtte tilbakebetale 137.000

En arbeidstaker som reiste på ferie til Spania ved fire anledninger, ble i Trygderetten dømt til å betale tilbake 137.000 kroner i sykepenger. 

Mannen hadde krysset av for at han opphold seg i Norge da han søke sykepenger, og han søkte heller ikke om å beholde sykepengene før han reiste i noen av de fire tilfellene, skriver Dinside

I Trygderetten blir det slått fast at personen har opptrådt grovt uaktsomt ved å ikke opplyse om utenlandsoppholdene.

Må ikke forverre sykdommen

Forutsetningen for at arbeidsgiver og NAV kan godta at arbeidstakeren drar utenlands med sykepengene i behold, er at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen.

Jørgen Brostrøm sier at den sykmeldte samtidig må bekrefte at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre planlagt medisinsk behandling eller oppfølging. Dette må være avklart med lege.

- Hensikten er å ansvarliggjøre den sykmeldte og tydeliggjøre medvirkningsplikten. Dersom oppholdet hindrer arbeidstaker i å ivareta pliktene sine under sykefraværsperioden, vil ikke søknaden bli innvilget, sier Brostrøm.

Gjelder også svippturer til utlandet

Infotjenesters trygderettsekspert sier at arbeidsgiver og Nav etter loven også skal ha varsel for kortere turer til utlandet.

- Mange tenker at denne plikten til å søke om å reise til utlandet mens man mottar sykepenger bare gjelder for ferieturer. Det er ikke riktig; plikten til å søke gjelder også ved korte handleturer til for eksempel Danmark eller Sverige, sier Brostrøm.

Han understreker at verken Nav eller de fleste arbeidsgivere i praksis følger opp at ansatte må søke om å reise på en kort handletur. 

Arbeidsgiver kan nekte

NAV skal legge til grunn de opplysningene den sykmeldte har bekreftet i egenerklæringen. Hvis den sykmeldte ikke har bekreftet at utenlandsoppholdet ikke vil være til hinder for oppfølgingsarbeid i sykefraværsperioden skal søknaden avslås. Det innebærer at arbeidsgiver kan si nei til utenlandsoppholdet dersom de mener det er til hinder for oppfølgingsarbeidet.

Ved godkjennelse, skal utenlandsoppholdet oppgis på sykmeldingsblankettens del D, under punkt 8.12.

Arbeidstaker kan ta ferie

Det er viktig å merke seg at kravet om dispensasjon bare gjelder dersom arbeidstakeren ønsker å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet. Den sykmeldte kan i stedet velge å ta ut ferie, og trenger da ikke å søke om å reise utenlands.

- I slike tilfeller krysser arbeidstakeren av for ferie på sykmeldingsblankettens del D, og mottar feriepenger. Sykepengene stanses, ettersom arbeidstaker da har status som frisk under ferien. I punkt 8.12 – «Skal du oppholde deg i utlandet i det tidsrommet du krever sykepenger for» – krysser arbeidstaker i slike tilfeller nei, sier Brostrøm.

Kan ikke blande ferie og sykefravær

Arbeidstakere som er gradert sykmeldt, kan ikke kombinere ferie og sykefravær ved å ta ut feriedager for de dagene vedkommende skulle jobbet og få utbetalt sykepenger for de resterende dagene.

- Personer med gradert sykmelding kan også søke om å reise til utlandet i sykepengeperioden, men må da eventuelt kombinere med avspasering på de dagene vedkommende skulle jobbet, sier Brostrøm.

 

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis