Arbeidsgivere synder mot det mest elementære

Det gjøres ikke nok for å sikre trygt og godt arbeidsmiljø. I 2012 gav Arbeidstilsynet ut nesten 10 000 reaksjoner for mangel på systematisk HMS-arbeid.

     

Arbeidstilsynet gjennomførte over 15.000 tilsyn i 2012. Så mange som seks av ti besøkte virksomheter fikk reaksjoner, og flest arbeidsgivere er aller dårligst på det mest elementære: Systematisk HMS-arbeid. (Kilde: Arbeidstilsynet).

Syndes i alle bransjer

Bygg- og anlegg var den næringen som fikk flest tilsyn, og som også fikk flest reaksjoner for lovbrudd. Men det syndes i alle bransjer. Varehandel, industri og helse- og sosial ligger tett bak bygg og anlegg i antall reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

–Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noe alle skal ha på stell, og som burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Mangelfull HMS kan ramme alle

HMS-arbeid handler om å være føre var, ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og rutiner for å takle de situasjonene som kan oppstå. Hele poenget er at arbeidsgiver og arbeidstakere skal være i stand til å håndtere de utfordringene de til enhver tid møter.

– Ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb, og det er arbeidsgiver som har ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Enklere lovverk - vanskeligere å sluntre unna?

1.januar trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft. Seks nye forskrifter har erstattet 47, og skal gjøre det enklere for alle bedrifter i alle bransjer å få oversikt over lovverket. Men kravene til etterfølgelse av reglene er de samme, og satt på spissen har arbeidsgivere nå bare enda færre unnskyldninger for ikke å jobbe skikkelig med HMS. Her kan du lese mer om hva regelendringene betyr i praksis.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!