Syvende endring i diettreglene på ett år
SYV ENDIRNGER PÅ TOLV MÅNEDER: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier det har vært krevende for lønnsmedarbeidere å håndtere de mange endringene i reglene for diettgodtgjørelse det siste året.

Syvende endring i diettreglene på ett år

For syvende gang på ett år endres regelverket rundt diettgodtgjørelser. Denne gangen får vi et nytt skille mellom statens satser og skattereglene.

     

For den som jobber med lønn og håndtering av reisegodtgjørelser har dette året vært krevende, for å si det forsiktig.

Infotjenesters rådgivere har summert opp endringene vi har hatt siden november 2017, og har kommet frem til 7 vesentlige endringer i regelverket på ett år (se liste nederst i artikkelen).

Skal ikke gå i minus

Denne gangen har vi fått en endring i forståelsen av statens særavtaler; mens det ikke har kommet noen signaler om at skattereglene endres. Dermed blir det et skille som gjør at arbeidsgivere som følger statens særavtale må splitte opp i en skattepliktig og en trekkfri del på enda et område.

- I kommentarene til Statens særavtale for reiser som ble kunngjort for en uke siden er det presisert at måltidsfradraget ikke kan overstige diettsatsen for den aktuelle dagen. Dette er en endring fra den avtalen som ble presentert i juni. Etter denne avtalen kunne arbeidstakere på overnattingsreise komme i minus i diett i det siste døgnet, dersom de fikk påspandert måltider. Dette skulle da trekkes inn fra diettgodtgjørelsen i tidligere døgn, slik at reisen ble sett på som en helhet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Skattereglene endres ikke

Skattemyndighetene har ikke gitt noen signaler om at det vil komme endringer i skattleggingen av diettgodtgjørelse som følge av den nye forståelsen av Statens særavtaler. 

- Vi må derfor legge til grunn at skattereglene gjelder som før, og at diettgodtgjørelsen på slike reiser må splittes i en trekkpliktig og en trekkfri del, sier Øren.

Han har satt opp følgende eksempel på hvordan regelverket nå skal forstås:

- Hvis vi ser for oss en reise fra mandag kl. 0900 til tirsdag kl. 2000, så blir det totalt 1 døgn og 11 timer. Dette gir rett til en diettgodtgjørelse på kr 754 for det første døgnet og 297 kroner for det andre døgnet. Frokost skal trekkes ut mandag, og middag er påspandert både mandag og tirsdag.

Dette gir følgende beregning:

Utbetaling etter statens særavtale:

Diett døgn 1: kr 754

Frokost døgn 1: kr -151

Middag døgn 1: kr -377

Diett døgn 2: kr 297

Middag døgn 2: kr -377 (maks kr -297 som er lik diettsatsen)

Sum diett etter statens satser: kr 226

Trekkfri andel:

Diett døgn 1: kr 569

Frokost døgn 1: kr -114

Middag døgn 1: kr -285

Diett døgn 2: kr 297

Middag døgn 2: kr -285

Sum trekkfri diett: kr 182

I dette eksempelet skal det altså trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift for differansen mellom 226 kroner utbetalt etter statens særavtaler og 182 kroner i trekkfri diett, noe som i dette eksempelet blir 44 kroner.

Endringer i regelverket knyttet til diettgodtgjørelse siste år:

 

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg