Taxi til jobben er skattepliktig
SKATTEPLIKTIG TAXITUR: Når en ansatt får dekket taxi til eller fra jobben er det skattepliktig, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Taxi til jobben er skattepliktig

Stortingspolitikerne har fått mye oppmerksomhet for taxiregningene sine i det siste, men få har snakket om skatteplikt på slike taxiturer.

     

Stortingspolitikerne tar mye taxi. Nettavisens gjennomgang av politikernes reiseregninger viser at politikerne de siste to årene har tatt taxi for totalt 3,8 millioner kroner.

Det som har fått mest oppmerksomhet i denne saken er begrunnelsene politikerne har gitt for å ta taxi; som til tider har vært svært kreative.

«Gadd ikkje gå ...», «Gikk søren ingen flybuss fra Kjevik», «Trøtt og sliten», «Seint og snødrev», «Iskaldt», «Utrygt å gå gjennom byen alene for å ta T-banen», «Flybussen ikke ved hotellet. Øsende regn», «Tog til var forsinket. Sliten. Ville hjem» og «Hjem for å rekke å få barna av gårde til skolen» er bare noen av begrunnelsene politikerne har gitt på taxiregningene sine, ifølge Nettavisen.

Kan være skattepliktig

Men er det noe problem at en politiker, eller en vanlig arbeidstaker for den saks skyld, får dekket taxiregningen av arbeidsgiver når han ikke orker å gå hjem fordi det er så dårlig vær?

 - Denne saken har først og fremst handlet om hvorvidt det er greit at politikerne bruker skattebetalernes penger på taxi, som jo er et politisk spørsmål. Men det er også et annet spørsmål som ikke har vært like mye diskutert, og det er hvorvidt disse taxiregningene faktisk er skattepliktige. Jeg er nysgjerrig på om politikerne faktisk har betalt skatt for disse reisene, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Taxi til jobben er skattepliktig

Espen Øren sier hovedregelen er at drosjereiser til og fra det faste arbeidsstedet er skattepliktige. Det faste arbeidsstedet er det stedet den ansatte jobber mest.

- Dersom politikerne har fått dekket taxituren fra bostedet til det faste arbeidsstedet, som i dette tilfellet er Stortinget, så er godtgjørelsen som hovedregel skattepliktig. Her er det imidlertid noen unntak, som gjør at begrunnelsen for å ta taxi også spiller inn.  I Skatte-ABC heter det at dersom reisen er uforutsigbar, skjer til uvanlig tid, det er tidsnød pga forsinkelse på arbeidsstedet, alternativ rutegående trafikk ikke er tilgjengelig eller det er behov for skjermet transport av sikkerhetsgrunner, så trekker det i retning av skattefrihet. En del av begrunnelsene politikerne har gitt på sine taxiregninger går i denne retning, sier Øren.

Må gis en begrunnelse

Når det gjelder politikernes begrunnelser for å ta taxi i stedet for å bruke andre transportmidler, så mener Øren disse er stort sett er greie nok. For at en reise med taxi skal kunne dekkes skattefritt må det imidlertid være en tjenestereise, og bilaget må også påføres hvilket oppdrag vedkommende reiste til.

- I bokføringsforskriften stilles det krav om at alle reiseutgifter skal påføres formål. Dersom politikeren hadde skrevet «Møte i Dronningens gate 12, gadd ikke gå», så ville det være en helt grei begrunnelse for å få dekket taxiregningen skattefritt. Eventuelt dersom taxikvitteringen er lagt ved en reiseregning der formålet fremgår, så trenger de ikke skrive noe om formål på den underliggende taxikvitteringen, sier Øren.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg