Test om du kan reglene for arbeidstid

Test om du kan reglene for arbeidstid

Vi hører stadig om omfattende brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Test deg selv med disse 5 påstandene, og sjekk om du kan regelverket godt nok.

     

Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er til dels kompliserte, og mange virksomheter sliter med å følge regelverket.

Nylig ble Veireno-sjefen dømt til ni måneders fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter søppelskandalene i Oslo og Vestfold. Nå varsler arbeidstilsynet tilsyn mot Oslo kommune, etter medieoppslag om 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i ulike etater.

 Dette er bare noen eksempler på virksomheter som har havnet i problemer på grunn av brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

- Det er forståelig at mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å ha full kontroll på reglene om arbeidstid. Noe av bakgrunnen for dette er nok at arbeidsmiljøloven har flere regler om arbeidstid som må ses i sammenheng. Det er heller ikke noe tvil om at enkelte av disse bestemmelsen er kompliserte, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Gauslaa har satt opp følgende 5 scenarioer, hvor du skal vurdere om det er brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke. Klarer du alle 5?

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!