Test deg selv: Beregner du sykepenger riktig?
TEST DEG SELV: Hvor godt kan du reglene om beregning av sykepenger? Link til quizen nederst i saken.

Test deg selv: Beregner du sykepenger riktig?

Gjør du feil med beregning av sykepenger løper kostnadene fort. Her kan du teste deg selv og se hvor mye feilene eventuelt vil koste bedriften.

     

Beregning av sykepenger kan være komplisert, og Infotjenesters rådgivere får hver dag spørsmål knyttet til sykepenger og beregning av arbeidsgiverperioden.

Trygderettsrådgiver Atle Torp sier mange tror de kjenner regelverket godt nok, og ender opp med å gjøre feil som koster virksomheten store beløp. Dette gjelder både offentlige og private arbeidsgivere.

- Vi ser ofte at arbeidsgivere gjør feil med beregning av arbeidsgiverperiode eller forskuttering av foreldrepenger eller ved betaling av fraværsdager ved barns sykdom. Da vil arbeidsgiveren fort kunne gå glipp av refusjoner eller utbetale feil der en ikke skal betale sykepenger, sier Torp.

Test deg selv

For å illustrere hvor dyrt det kan bli å gjøre feil med sykepengeutbetalingene, har vi nedenfor laget en liten quiz.

I testen har vi tatt utgangspunkt i en ansatt som tjener 400.000 kroner i året, og som dermed vil ha krav på ca. 1.530 kroner per dag ved fravær. Beløpet kan altså bli større eller mindre avhengig av hva arbeidstakeren tjener.

Gå til testen

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.