8 ledertips for godt sykefraværsarbeid

De sykmeldte forventer hjelp fra leder for å komme tilbake i jobb, men få får hjelpen de forventer. Her er 8 tips for god oppfølging av syke ansatte.

     

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder sykefravær, noe som koster bedriftene og samfunnet store summer hvert år.

I TNS helsepolitiske barometer for 2017 kommer det frem at 43 prosent av de sykmeldte forventer at arbeidsgiver eller nærmeste leder hjelper dem med å komme tilbake i jobb. Bare 12 prosent av dem som var sykmeldt i minst to uker fikk denne hjelpen, skriver Dagens Næringsliv.

Snakk med hverandre

Infotjenesters juridiske rådgivere hjelper hvert år hundrevis av arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte, både gjennom kurs, faghjelp og systemstøtte

Rådgiver Atle Torp sier at det ikke er vanskelig å komme i gang med sykefraværsoppfølgingen og på den måten redusere sykefraværet. 

- For de fleste mellomledere vi har kontakt med, er utfordringen at de ikke har oversikt over hva de kan gjøre når en arbeidstaker leverer en sykmelding. Noe av det viktigste å starte med er å bevisstgjøre lederne på at de ved enhver sykmelding kan ta kontakt med den sykmeldte for å prøve å finne gode løsninger på arbeidsplassen. Det gjelder også hvis den ansatte er 100 % sykmeldt, sier Torp.

Reduserer sykefraværet

Infotjenesters erfaring er at virksomheter som jobber systematisk med oppfølging av syke ansatte får en reduksjon i sykefraværet.

- Vi ser at arbeidsgivere som starter med å følge opp og snakke med syke ansatte får en positiv effekt på sykefraværet. Akkurat hvor mye sykefraværet går ned avhenger av hva man tidligere har gjort. Arbeidsgivere som ikke tidligere har snakket med syke ansatte vil sannsynligvis komme et stykke på vei bare ved å begynne å snakke sammen, uavhengig av hva man snakker om, sier Torp. 

Har ikke satt av ressurser

Atle Torp tror mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom.

- Ofte er oppfølging av sykefravær satt på agendaen, men det er ikke satt av godt nok med tid eller ressurser for å følge opp de sykmeldte. Det å følge opp sykmeldinger er ressurskrevende, selv om det ikke er vanskelig, og det er viktig at alle som er involvert ser at det er lov til å sette av tid til å lære opp ledere og ikke minst å gjennomføre oppfølging i hverdagen.

Han anbefaler arbeidsgivere å underbygge ledernes sykefraværsoppfølging med systemstøtte. 

- Vi tror at hvis man skal lykkes i oppfølging av sykmeldte så går det både på å gjøre lederne trygge på regelverk og rammer, altså hva de kan gjøre, men også å sette lederne i stand til å gjøre riktige ting gjennom å ha en form for prosess- og systemstøtte. Da kan lederne få hjelp til å få gjennomført de tiltakene man ønsker å gjennomføre på riktig tidspunkt og med god kvalitet, sier Torp.

8 råd for en god sykefraværsoppfølging:

  1. Gå tidlig i dialog med den ansatte: hva betyr dette sykefraværet for arbeidssituasjonen?
  2. Vær ærlig – spør arbeidstakeren når det er ting relatert til fraværet som du ikke forstår
  3. Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt
  4. Vær trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær
  5. Bruk oppfølgingsplan som et systematisk verktøy i oppfølgingsarbeidet
  6. Sett agendaen og tenk hva du ønsker få ut av et dialogmøte med lege og NAV
  7. Utnytt egne ressurspersoner
  8. Orienter deg! Ikke vær redd for å spille inn bedriftshelsetjeneste, lege eller NAV tidlig i fraværsperioden

Se flere tips i videoen øverst i saken.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.