To av tre korttidsfravær kan skyldes alkoholbruk

Er medarbeideren virkelig syk når vedkommende ringer en mandag morgen, eller ligger det andre problemer bak? Studier har vist at opp til 59 prosent av korttidsfraværet på 1-3 dager kan skyldes alkoholbruk.

     

Mange ledere kvier seg for å ta den vanskelige samtalen etter å ha oppdaget misbruk av alkohol eller andre rusmidler hos ansatte. Ofte tar det opp til 8 år, og da kan det være for sent. Jobben er gjerne det siste man mister i en slik situasjon. Familien har ofte forsvunnet først.

Betydelig risiko
- Rus på grunn av alkohol eller andre rusmidler kan representere et HMS-problem. Misbruk utgjør en risiko for både arbeidstaker, kolleger og virksomheten. Graden av risiko varierer med type arbeidsoppgaver og ansvar, men ruspåvirkning eller bakrus hos en yrkessjåfør, en som håndterer tunge produksjonsmaskiner, eller en som arbeider i helsevesenet vil kunne få dramatiske konsekvenser. Derfor er det viktig å gripe fatt i problemet og gjennomføre den vanskelige samtalen så fort som mulig, sier Terese Thulin hos Infotjenester.

Arbeidsgiver taper penger
I en situasjon der ansatte ruser seg handler det ikke bare om risiko, men også om økonomisk tap for arbeidsgiver. Tidligere studier har konkludert med at alkoholrelatert fravær sto for om lag 2 prosent av det totale sykefraværet i Norge. Generelt representerer alkohol et større samfunnsproblem enn narkotika, og man regner med at dette også gjelder i arbeidslivet. SINTEF og NHO har beregnet at det koster bedriften gjennomsnittlig 2600 kroner per dag ekstra for hver fraværsdag.

Slik kan leder ta ansvar
- Som leder har man et særskilt ansvar for å etterleve bedriftens rusmiddelpolitikk. En leder må sørge for at temaet settes på dagsordenen, også over tid. Den nødvendige samtalen er en personlig samtale og gjennomføres på bakgrunn av bekymring. Det er også viktig med godt samarbeid mellom tillitsvalgte, mellomledere og ledere for å sette rusmisbruk på dagsorden, sier Terese Thulin. - Åpenhet er avgjørende i slike situasjoner, og det er et lederansvar å ta tak i atferd som gir grunn til bekymring eller mistanke om et mulig rusmiddelproblem. Ved å snakke med en medarbeider på et tidlig tidspunkt, stille krav om endring og tilby hjelp og støtte, kan en gi medarbeideren en mulighet til å gjøre noe med et problem før det får anledning til å bli enda større.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!