Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forsikrer arbeidsgivere om at de kan godta egenmelding i 16 dager. Foto: Ingrid Asp, Arbeids- og sosialdepartementet

Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon

Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.

     

Regjeringen varslet mandag 16. mars at de i forbindelse med koronasmitten reduserer antallet dager arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fra 16 til 3 dager, den såkalte arbeidsgiverperioden.

Spørsmålet mange arbeidsgivere har stilt seg er om de da må kreve sykmelding fra dag 4 for å få refusjon fra NAV når de forskutterer sykepenger. Regelverket har frem til nå vært slik at egenmelding kun kan benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

EKSTRA KURS: Førstkommende torsdag holder Simployer et ekstra digitalt kurs om håndtering av sykefravær og omsorgspenger i koronasituasjonen

Endres fra 20. mars

I en pressemelding fredag, forsikrer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at arbeidstakere fortsatt kan bruke egenmelding i 16 dager, selv om NAV nå skal ta regningen fra dag 4.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden i pressemeldingen.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.