Trenger ikke varsle overtid på forhånd
TRENGER IKKE VARSLE OVERTID: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgiver ikke er forpliktet til å varsle om pålagt overtidsarbeid på forhånd.

Trenger ikke varsle overtid på forhånd

76 prosent av alle ledere tror de må varsle ansatte om overtidsarbeid på forhånd, viser en ny undersøkelse. Det må de ikke, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.

     

tirsdag 30. august 2016 Knut Arild Vold

Infotjenester har i samarbeid med Norstat testet 600 norske lederes kunnskaper om arbeidsmiljøloven. Lederne ble i undersøkelsen bedt om å ta stilling til hvorvidt 15 påstander var riktige eller gale.

Den påstanden aller flest bommet på var:

«Arbeidsgiver trenger ikke å varsle pålagt overtidsarbeid på forhånd».

76 prosent av lederne som ble spurt mente dette var feil.

- Det er det ikke, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

- Arbeidsgiver trenger ikke å varsle overtidsarbeid på forhånd. Det er riktignok sånn at arbeidsgiver ofte har mulighet til å varsle om overtidsarbeid i forkant, og det står også i arbeidsmiljøloven at der det er mulig skal behovet for overtidsarbeid drøftes med tillitsvalgte i forkant. Men behovet for overtidsarbeid kan oppstå på kort varsel, slik at dette ikke er mulig, sier Gauslaa.

TEST DEG SELV: Nederst på denne siden kan du teste deg selv i de samme 15 påstandene.

Må være tidsavgrenset behov

Infotjenesters erfarne arbeidsrettsjurist understreker at det må være et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeidet.

- Et særlig tidsavgrenset behov dekker over mange ulike situasjoner. Det kan for eksempel handle om at en arbeidstaker som skulle ha kommet på jobb har blitt syk og ikke kommer, eller en driftsstans der bedriften får problemer med å holde tidsfrister. At det kommer inn en ordre som må håndteres raskt kan også være et særlig og tidsavgrenset behov. Poenget er at det ikke er den normale driften gjennom året som baseres på overtidsarbeid, sier Gauslaa.

Kan bli fritatt for overtidsarbeid

Arbeidstakere kan imidlertid kreve å bli fritatt for overtidsarbeid dersom helsemessige eller vektige sosiale grunner tilsier det. Når arbeidstakeren ber seg fritatt av helsemessige grunner, kan arbeidsgiver be om legeerklæring.

- Der man ber seg fritatt av sosiale eller personlige grunner, må arbeidsgiver kunne be om en utfyllende forklaring til hvorfor man ber seg fritatt. Her må arbeidsgiver foreta et godt normalt skjønn, sier Gauslaa.

Her får du en forklaring på de 5 påstandene fra arbeidsmiljøloven flest ledere svarte feil på:

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis e-bok: Nedbemanning