Unoma AS velger Simployer og Capitech på HRM system!

Unoma AS velger Simployer og Capitech på HRM system!

Løsningen til Unoma AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, kompetanse og digital Personalhåndbok. I tillegg er også tidløsningen fra Infotjenesters datterselskap Capitech AS inkludert.

     

- Unoma brukte svært lang tid på å identifisere og vurdere en rekke leverandører av HRM-system. Basert på denne grundige evalueringen og det gode samarbeidet vi har opplevd er vi ikke i tvil om at Simployer og Capitech var det riktige valget. Simployer og Capitech vil øke effektiviteten hos våre medlemmer, og ikke minst vise de ansatte at de er en del av et seriøst selskap som er opptatt av ryddige og utviklende arbeidsforhold, sier daglig leder Ketil Hveding.

Om Unoma AS

Unoma er Norges første helhetlige franchisekjede i byggebransjen. Våre medlemmer er selvstendige entreprenører, men får tilgang til stordriftsfordeler, systemer og verktøy på lik linje med de største aktørene i byggebransjen.

Vårt utgangspunkt er at når kompetanse og ressurser deles, vil konkurranseevnen forsterkes, driften effektiviseres og utgiftene reduseres. Et medlemskap hos oss skal vises på bunnlinjen.

Vi er uavhengig av leverandører og produsenter, men har alliert oss med sterke merkenavn og tunge aktører, som i likhet med oss ser at fremtiden ligger i å utfordre det etablerte.

Unoma-kjeden er åpen for de som ønsker å bli del av et landsdekkende nettverk av selvstendige entreprenører, og som søker nye muligheter i en byggebransje som står foran store endringer.