Usikker på hvordan beregne feriepenger?

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes både etter ferieloven og etter tariffavtalene med en prosentsats av arbeidstakerens feriepengegrunnlag.

     

I dag er det ikke uvanlig at det skal beregnes 12 prosent feriepenger av feriepengegrunnlaget som er opptjent forrige år. Personer over 60 år kan legge til ytterligere 2,3 prosent til prosentsatsen uansett tariffavtale eller ikke.
Det er flere måter å utbetale feriepenger på og en av disse er å utbetale månedslønn i 12 måneder og i tillegg til månedslønn, feriepenger i juni. Samtidig som feriepengene utbetales trekker arbeidsgiveren for feriedagene.
For en arbeidstaker med kort opptjeningstid hos nåværende arbeidsgiver, kan vedkommende fort få en overraskelse den dagen feriepengene blir utbetalt.

Eksempel:
Nyansatte Peder Ås har en månedslønn på 33 000 kroner og fem ukers ferie. Opptjente feriepenger utgjør 10 000 kroner. Feriepengeutbetalingen skjer i juni.
Lønnsutbetalingen i juni blir da følgende:

 Opptjente feriepenger fra nåværende arbeidsgiver  10 000
 + Månedslønn juni   33 000
 Dagslønn: 33 000/22 dager = 1 500  
 - Antall feriedager * lønn per dag: 25 * 1 500  37 500
 = totalt utbetalt     5 500


Det blir med andre ord snaut med penger denne måneden, fordelen er imidlertid at man faktisk får utbetalt lønn i de fem ukene man faktisk tar ut ferien. Har arbeidstakeren ferie i august, utbetales allikevel lønn i august. Alternativet til denne måten å gjennomføre utbetaling på, er å utbetale feriepengene når ferien faktisk avvikles og stanse lønn på feriedagene.

Du kan også abonnere på vårt oppslagsverk om ferieloven og feriepenger. Du kan prøve GRATIS.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.