Mye å passe på med utenlandske ansatte

Mye å passe på med utenlandske ansatte

Har du utenlandsk arbeidskraft i bedriften er det et omfattende regelverk du må forholde deg til, og hvis du gjør feil kan det bli dyrt. Nesten alle nye arbeidsplasser besettes nå av utlendinger.

     

Nye tall fra statistisk sentralbyrå viser at det ble skapt 27.000 nye arbeidsplasser i Norge i fjor, og at praktisk talt alle ble besatt av utlendinger, skriver Aftenposten.

Infotjenester har et eget oppslagsverk som omhandler utlendinger i Norge, og fagekspertene får mange henvendelser om temaet til supportsenteret.

Omfattende rapporteringsplikt

Dersom en norsk virksomhet leier inn utenlandsk arbeidskraft er det mye å passe på, sier Infotjenesters fagekspert Øivind Elvestad. Han sier særlig rapportering kan være en utfordring.

Elvestad sier bedriften har plikt til å rapportere inn alle oppdrag eller underoppdrag som utføres av utlendinger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) i Stavanger. Det utenlandske firmaet må også registres i Brønnøysund, og de utenlandske ansatte skatte til Norge.

- Dersom en norsk bedrift for eksempel kjøper en maskin fra et kinesisk firma og det kommer kinesiske arbeidere for å montere maskinen her i landet, utløser det rapporteringsplikt på tjenestedelen av kjøpet, sier Elvestad.

Kan bli dyrt

Dersom man ikke rapporterer inn oppdrag som er rapporteringspliktig kan det bli svært dyrt for bedriften. Da kan man bli stilt solidarisk ansvarlig for penger det utenlandske selskapet skylder i skatt og arbeidsgiveravgift til Norge, og også ubetalt skatt for hver enkelt utenlandsk medarbeider.

Infotjenesters fagekspert råder norske virksomheter som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft å ha en egen ansatt som spesialiserer seg på regelverket.

- Denne personen bør gjøre regelverket kjent i bedriften, og passe på at man følger gjeldende regelverk, sier Elvestad.

Han minner også om at det er arbeidsgivers plikt å sjekke at utenlandske medarbeidere har arbeidstillatelse her i landet.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerLønnsmedarbeiderdagen 2020